Now Reading
Imiphumela yokuba buthuntu be-ANCYL isiyabonakala
Dark Light

Imiphumela yokuba buthuntu be-ANCYL isiyabonakala

NGEMUVA kokuphuma kobuholi bukaMnu uJulius Malema ku-ANCYL kube nezikhalo zokuthi isigungu esikhona njengamanje kulolu phiko sifana nenyosi engatinyeli. Ngabe lesi sikhalo nezinkulumo ngalolu phiko yisona esigcine senze uMengameli wezwe, uMnu uCyril Ramaphosa angayigqizi qakala indaba yalo uma eseqoka amalungu eKhabhinethi yakhe. Esikhundleni salokho ukhiphe omunye woNgqongqoshe abasebancane uMnu uFikile Mbalula indawo yakhe wayivala ngoMnu uBheki Cele osekhulile kodwa onamava aziwayo ekulweni nobugebengu ezweni. URamaphosa uqoke isigungu esisha kuKhabhinethi esifolosa ngabaholi iningi labo eselineminyaka e ecela ema- 60 nangaphezulu yobudala.

Ngokwezinga leminyaka yabanye abaqokiwe basesigabeni sokuhola impesheni yokukhula ukube abenzi umsebenzi wasePhalamende. Iningi lalaba baholi sebekhulile kanti kunezinhlelo zeMinyango yabo zeminyaka eli-10 ezayo ezidinga abantu abasebasha abazokwazi ukuqhubeka nazo. Isinyathelo sikaMengameli sibonakale njengendlela yokushaya ngesithende intsha. I-ANCYL ikhombise ukucasuka ngesenzo sikaRamaphosa yakhumbula obenguMengameli uMnu uJacob Zuma. Kucacile ukuthi intsha isikhale emuva kwendaba ngoba udaba lwayo aluzange lusukunyelwe esikhundleni salokho abaqokiwe sebeqalile ezikhundleni zabo ezintsha. UNgqongqoshe Wamabhizinisi kaHulumeni uMnu uPravin Gordhan kulo nyaka uneminyaka engama-69 ezinyangeni ezimbalwa uzobe eseneminyaka engama-70 yobudala. Kuningi okumele kubhekwe ngeqhaza lentsha ye- ANC kulo mzabalazo wokukhulisa umnotho wezwe, udaba lokubuyiswa komhlaba nemfundo yamahhala.

Isigungu salolu phiko selokhu singene emandleni kusuka ngowezi-2015 kukhalwa nxa zonke ukuthi asithi vu ngezinto ezithinta intsha kodwa simandla uma kukhulunywa ngezikhundla kuKhongolose. UMengameli walolu phiko uMnu uCollins Maine useze waphenduka umuntu onganakwa uma ekhuluma ngenxa yokuthi ubesependwe njengomholi obekelwe ukuvikela abaholi abathile abasuke benukwa ngenkohlakalo. Bekungagcini lapho kodwa namanye amagatsha kaKhongolose abengahambisani nobuholi bakhe abekhala ngokuthi “uqokwe umndeni wakwaGupta” kulesi sikhundla ngoba awamboni emele intsha kaKhongolose uma ekhuluma. Elinye igatsha elaziwayo ngokumgxeka iCollins Chabane eliseGoli, ebelihlale libalisa ngokuthi uyiphendule inhlekisa i-ANCYL futhi yagcina ngoMnu uJulius Malema nesigungu sakhe ukulalelwa uma ikhuluma. Muva nje lolu phiko lushawe ngemfe iphindiwe ngoba akukho noyedwa ofakwe kuKhabhinethi nokungezinye izinto ezibukwa njengeziyokwahlulela ubuholi bayo emlandweni.

Kunalokho uRamaphosa uqoke abaholi ababesesigungwini esidala se- ANCYL okunguMnu uMalusi Gigaba noNkk uKensani Mamoloko maKubayi Ngubane. Laba baholi sebevele ngokweminyaka abasekho ezingeni lokuba yintsha kodwa yibo abayinzalo yophiko lwentsha lwe-ANC. Ngenxa yesinyathelo sikaRamaphosa i-ANCYL, ikhiphe isitatimende izwakalisa ukudumala kwayo yathi nakuba ikwamukela ukuthi kungumsebenzi kaRamaphosa ukuqoka oNgqongqoshe kodwa bekungabakuhle abhekele nentsha. Lolu phiko lukhala ngokuthi ukushiwa ngaphandle kwentsha kukhomba ukuthi i-ANC ayinandaba nentsha . Kulesi sitatimende ithi sekuyisikhathi sokuba i-ANC iqale ikunake ukubaluleka kwentsha ngoba ingabaholi bakusasa nabayisigaba esilandelayo uKhongolose othembele kuso ebuholini.

See Also

Ithi kufanele leli qembu lenze njengezinye izinhlangano likubeke phambili ukubhekelelwa kwentsha ezikhundleni eziphezulu. Ngenxa yokungenami, i-ANC isihlele nokuba ihlangane nesigungu esiphezulu kuKhongolose ukuze ithole incazelo kabanzi ngokwenzekile ngoba ayiboni ukuthi kube ngokufanele nokudingwa intsha yaseNingizimu Afrika. Isinqumo sikaRamaphosa ngentsha akumele sibukelwe kude kodwa intsha yalolu phiko kumele ifunde kwezayo ukuthi kukhona umyalezo awuthumelayo kuyo. Kungenzeka yini esikhathini esifushane sibone lolu phiko lubizelwa ekomkhulu lenhlangano kudingeke luchaze ngezinhlelo zalo nokuthi lunqunyelwe ugwayi katiki wokuthi yiziphi izizathu olungazithethelela ngazo ukuba lungahlakazwa kuqokwe abaholi abasha abazokhuluma ulimi olukhulunywa ezingeni lokuphatha le-ANC.

Scroll To Top