Now Reading
Usuqalile umshoshaphansi kwesokuhola iNkatha
Dark Light

Usuqalile umshoshaphansi kwesokuhola iNkatha

Abanye abaholi baqome ukuziyela kuMntwana wakwaPhindangene bathi angeke basingenele isikhundla

 

KUNESISHO sesiZulu esithi ukuhlehla kwenqama ukuthatha amandla. Lesi sisho sicishe sichaze kangcono lokhu osekwenzeka eqenjini Inkatha Freedom Party (IFP). ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi sekukhona imihlangano ebanjwayo nayilapho kusuke kudingidwa khona isikhundla sikamengameli weqembu. Abahambela le mihlangano basuke bethwele ngeqoma INkosi uMzamo Buthelezi neyilungu lePhalamende eKapa kanye neSekela Mengameli we-IFP.

Kulabo abeseka lo mholi kunomuzwa wokuthi “akwenzekanga ubulungiswa” ngesikhathi iqembu liphakamisa igama likaMnu uVelenkosini Hlabisa njengozohola leli qembu uma umholi walo uMntwana waKwaPhindangene esethi khumu. Yize iqembu lakubeka ngembaba ukuthi lesi kwabe kuyisiphakamiso, la malungu athi ubulungiswa buyokwenzeka nxa loyo olisekela loMntwana manje kumele kube nguye oqokwayo. Ngokuthola kulabo Ozulazayithole abakhulume nabo, yize ungekho emthethweni njengoba iqembu lingakamemezeli usuku nenqubo ezolandelwa nxa sekukhethwa, sebeqalile ukuhlangana nokuvukuza inhlabathi ngalolu daba. Laba bakuqinisekisile ukuthi neNkosi uMzamo Buthelezi uyalwazi lolu daba futhi uvumile.

“Phezu kokuba kucacile ukuthi uMntwana akasazimisele ukuba yiNkosi yaseMbongombongweni kube yiyo ethatha isihlangu njengoba aphakamisa uMnu uVelenkosini Hlabisa, kodwa iNkosi yaseMbongombongweni ikwamukele ukuphakanyiswa kwegama layo njengozothatha isihlangu,” kusho omunye wabaholi ocele ukuba angadalulwa ngoba akavumelekile ukukhuluma ngalolu daba.

Elinye igama elivelile yilelo likaMnu uBlessed Gwala, onguSihlalo kazwelonke we-IFP. Umthombo uveze ukuthi uGwala akazange akujabulele ukuphakanyiswa kwegama lakhe. Kunalokho kuvela ukuthi uvele waya kuMntwana wayomtshela ukuthi akazukusingenela isikhundla sokuba uMengameli we-IFP.

Leli phephandaba lingakuqinisekisa ukuthi esinye isikhundla okuthiwa sizobangwa yileso sikaNobhala Jikelele okwamanje esiphethwe nguNkk uSibongile uNkomo. Igama elithwelwe ngeqoma yilelo lika Dkt uCedric Xulu oyikhansela le-IFP kuMasipala uMhlathuze. Imikhankaso kaXulu nayo ibonakale igqama ezinkundleni zokuxhumana nalapho kukhona abathi uzoba “uDokotela wesibili” ukuthatha lesi sikhundla ngemuva kukaDkt u-Oscar Dhlomo ongasekho.

See Also

Oshicilelweni lwangonyaka owedlule leli phephandaba libikile ukuthi iqhingasu lalabo abangavumelani negama likaHlabisa wukuqale bezwe amanzi ngobhoko okhethweni lobuholi besifundazwe bengakayi kuzwelonke. Osekuqalile ukugqanyiswa kwegama lakhe yiMeya yaseNkandla, uMnu uThami Ntuli okuthiwa angaba nguSihlalo wesifundazwe athathe kuMnu uMbangiseni Yengwa osibambe manje. UYengwa naye kukhona abafisa abuyele esikhundleni asesiphathe kusuka ngowezi-2011.

Odabeni lukaNtuli umthombo uthe ukwenza kwakhe kuzofana nalokho okwenziwe nguMabuza kuKhongolose. “Uyabona uNtuli ubeyintandokazi kepha lokhu kuzokwenza abaningi bashaqeke ngoba akekho lapha abaholi abaphezulu nabebefuna ahole isifundazwe bekhona. Ngosuku lokhetho uzobona lokhu okwenzeke kumama uNkosazane, kuzothi kulindelwe ukuthi abantu beseka isiphakamiso soMntwana imiphumela ibe ngokunye. Kuzobe kungaqali lapha kithi,” kusho umthombo.

Ngokuthola kulabo IBAYEDE ekhulume nabo ziningi izizathu ezenza kube nalokhu kukhankasela omunye umuntu ngaphandle kukaHlabisa. Kuthiwa okwamanje ithimba labahleli kuthiwa lisenziwe ngezinye zezimeya zeqembu nokuvela ukuthi okukhulu kuzo yisiqinsekiso sokuthi uma eseshiyile uMntwana zizoqhubeka yini nokuba nezikhundla. Kuthiwa kazikholwa ukuthi uHlabisa uyokuqinisekisa lokho. Kuzo kukhona nabasola uHlabisa ngoku“bahlamuka” njengoba esephakanyisiwe. “Naye njengathi wayenombono othile ngekusasa leqembu futhi sonke sivumelana. Manje usenede wakhethwa wabe esesuka kithi wafuna ukuba ngumuntu ongacheme nahlangothi. Ungathemba kanjani ukuthi kusasa kuyoba njani? Njengoba nihlale nibhala nje ukuthi lizolelesa siyasaba kanti futhi nozakwethu abayizimeya esinabo bayasaba. INkosi yaseMbongombongweni okungenani iyalwazi uswazi lweqembu izoma ngakithi nathi sizoyeseka,” kusho umthombo.

Scroll To Top