Now Reading
INdlondlo yexwayise uMotlanthe ne-ANC
Dark Light

INdlondlo yexwayise uMotlanthe ne-ANC

Ubuholi beqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) obebuholwa nguMengameli omusha uMnu uRamaphosa nobekuyokotha ISILO koMkhulu Osuthu buthole isifundo neseluleko sobumqoka bomhlaba kuZulu. Lokhu kulandela ukuvela kwemibiko yokuthi iKomiti ebeliholwa yilowo owayenguSekela Mengameli, uMnu uMotlanthe liphakamise ukuthi iqedwe iNgonyama Trust, ISILO esingumnikazi wayo.“Kumele nikuqonde ukuthi yize igama eseliqhakanjiswa kuwudemokhrasi, thina umzabalazo wethu kawuqalanga ngokulwela lokho kepha into eyabe iphambili kwakuwumhlaba yikho nesiqubulo se-ANC sasithi ‘Mayibuye i-Afrika’. Yebo kukhona okuhle esakuthanda kudemokhrasi kepha umongo wethu kwabe kungumhlaba, kuchaza iNdlondlo.

OMdala uqhubeke wathi: “Engizama ukukusho lapha wukuthi uHulumeni oholwa nguKhongolose kungaba yihlazo ukuthi ube namalimi nxa kumele ukhulume ukuthi umhlaba ubuya kanjani. Yize singakethulelwa ngokusemthethweni nokumangalisayo, sizwile ukuthi kukhona umbiko okhishwe nguMnu uMotlanthe ohlongoza ukuthi uBukhosi bemukwe umhlaba. Njengoba ngisho asikabikelwa ngokusemthethweni kepha uma ngabe lokho kuliqiniso kuyosho khona ukuthi abasho njalo kabawazi umlando kaKhongolose.”

ISILO sibe sesichaza ngobumqoka bomhlaba kuZulu naseBukhosini. “Uma nje ngingakhulumela eleNdlovukazi uMthaniya lona elakhiwa ngezingazi zamadoda namakhosikazi kaZulu angikusho nje ukuthi lapha uBukhosi ungeke ukwehlukanise nomhlaba. Empeleni umhlaba ungumphefumulo womzimba owuBukhosi. Angeke nangelilodwa ilanga sivume ukuba sibulawe ngokuthi kuthathwe umphefumulo wethu. Sakuphikisa lokho kumaKoloni, sakuphikisa nani Khongolose nakuHulumeni wobandlululo, ningasijikeli esiswini njengotshwala ngoba sesibagudluzile abafo, kuphetha Ongangezwe Lakhe.

Scroll To Top