Now Reading
Inkulisa kaNtusi ikhiqiza abezinga eliphezulu
Dark Light

Inkulisa kaNtusi ikhiqiza abezinga eliphezulu

OSEYINKAKHA yomqeqeshi welomphebezo iKwaZulu-Natal ezigqaja ngaye uthi uthando lwalo mdlalo luqale esasebenza engadini ngezimpelasonto ecijwa umqashi wakhe. Namuhla uMandla Emmanuel Ngema waKwaMashu unesikhungo esiyinkulisa esiqeqesha intsha esisenkundleni enkulu yelomphebezo iWestridge eMayville, eThekwini esibizwa nge-Emmanuel Ngema Tennis School. Le nkulisa ibuyisa ithemba ngokwanda kwesibalo saboHlanga abadlala elomphebezo.

Ngeke ukholwe ukuthi isikhungo sikaNgema sineminyaka emibili njengoba sesikhiqize iningi lentsha ebukeka ingoRafael Nadal bakusasa. Ngowezi-2015 nangowezi-2016 abadlali balesi sikhungo bamangaze wonke umuntu benqoba izindondo zegolide iminyaka ilandelana kumaSouth African Local Government Association (SALGA) Games. Kulo mqhudelwano abadlali abaneminyaka yobudala engaphansi kweli-10 behlula abanengaphansi kweli-12. Abanengaphansi kweli-16 baguqisa abanengaphansi kwengama-20. Kumanje i-Emmanuel Ngema Tennis School inabadlali abangaphezulu kwe-150.

Phakathi kwabo kukhona uSiyabonga Jaca ofunda eCator Crest Primary School noSimphiwe Ngwenya ofunda eMayville Primary School. UJaca oneminyaka yobudala eli-10 ufike kulesi sikhungo ngowezi-2015 kanti usenqobe iCoca Cola U/10, nomqhudelwano kazwelonke iDunlop Mini Series U/10. Ngosizo lukaNgema, lo mdlali ukleliswe endaweni yokuqala kwabaneminyaka elishumi ubudala kuzwelonke. Emqhudelwaneni kazwelonke iGrowthpoint oqale ngoLwesihlanu olwedlule wasongwa ngoLwesibili abadlali balesi sikhungo bagile izimanga bebhuquzisa abesinye isikhungo kuqhudelana izingane ezineminyaka yobudala eyisi-8 kuya phansi kwagcina kunqobe uMeli Mthethwa wayo le nkulisa. Echaza uNgema ngokumfake uthando lwalo mdlalo, uthi konke kuqale ngeminyaka yowe-1970 efundiswa elomphebezo uMnu uMcMillan owayemsebenzela uma engafundi kuyizimpelasonto. Uthi akaphindanga wabheka emuva njengoba anqobisa inqwaba yezindondo isikole sakhe iMukelani Senior Primary School yaKwaMashu.

Uqhuba uthi ngenxa yokugila izimanga, uMcMillan waphoqeleka ukumfaka kuProspect Tennis Club okwakungeyabaMhlophe. Uthi ngenxa yobandlululo baqala benqaba ukumfaka waze wasizwa ukuthi ababhaxabule bonke emqhudelwaneni ababembizele kuwo ukuzomhlola. Kusaphele unyaka eqede ibanga leshumi, uNgema uthi wanyelwa yinyoni esandleni efundiswa mahhala nguMnu u-Eddie McDonald umsebenzi wokuqeqesha. Uthi wampheka iminyaka emithathu. “Angikholwanga engikhokhela zonke izindleko ngesikhathi ngiyothasisela ulwazi eGermiston, eGauteng. Lapha ngaphinde ngafundiswa ingqwele uBob Hewitt owanqoba kumadoubles ku-Australian Open, iFrench Open, iWemledon naku-US Open,” kubeka uNgema.

See Also

Uthi ebuya ngowe-1980 wavula inkulisa KwaMashu akwazi ukukhiqiza kuyo abadlali bodumo njengoSindi Mbatha owake waba ngumpetha kazwelonke, uSaven Moodley osengumqeqeshi wezinga eliphezulu, uThiru Govender osezinze e-USA, uThavenshini Pillay nabanye. UNgema uqhuba uthi ngokuhamba kwesikhathi wawushiya umsebenzi wokuqeqesha wagxila kweminye. Uthi kuthe ngowezi-2014 wafonelwa ngabe-Ethekwini Tennis Association (ETA) abamcela ukuthi azoqhubeka nomsebenzi wokuqeqesha. Uthi khona ufike wanikwa isikhundla sokuba yiDevelopment Officer.

“Ngesikhathi ngiqala umsebenzi khona ngiyalelwe ukuthi ngisebenzisane nezikole ezakhelene neWestridge. Okunye okusizile ukuthi bese ngivule i-Emmanuel Ngema Tennis School. Okungijabulisayo ukuthi iningi lezingane esezenza izimanga kwelomphebezo ziphuma emindenini entulayo. Kwamanye amakhaya abazali nobhuti babhema izidakamizwa,” kubeka uNgema. Lo mqeqeshi ube esecela ukuthi osomabhizinisi belule isandla. “Sicela ukusizwa ngamabhola, izinduku zomphebezo, ukudla nokunye okuningi. Iningi lalezi zingane zifika ejimini zingadlile ngize ngiphoqeleke ukukhipha imali yami,” kuqhuba lo mqeqeshi. Uphinde wacela ukuthi uHulumeni abuyise ukwakhiwa kwezinkundla emalokishini ukuze intsha iwuthande lo mdlalo. UNgema uphethe ngokuthi ngeke aphumule engamkhiqizanga umpetha weGrand Slam.

Scroll To Top