Now Reading
Ubuchule bokusebenzisa izinkundla zokuxhumana
Dark Light

Ubuchule bokusebenzisa izinkundla zokuxhumana

Kancane kancane amaqembu ayabona ukuthi zibhajwa kweziludlayo njengoba iningi lisezinkundleni zokuxhumana

 

NJENGOBA sekusele izinsuku ezimbalwa ngaphambi kosuku lokhetho, amaqembu ezombusazwe asebenzisa wonke amathuluzi ukuze kutholakale abavoti . Esikhathini esedlule imikhankaso lapho kuhanjelwa indlu ngendlu kwakuyinto eyejwayelekile neyingxenye enkulu yomkhankaso.  Nokho namuhla , ithuluzi elisha yizinkundla zokuxhumana.

Izinkundla zokuxhumane ezifana noFacebook, Twitter, Instagram kanye YouTube zivela njengezibalulekile emkhankasweni wokhetho kwezepolitiki emhlabeni jikelele. Lokhu kwaqala ukuvela ngowezi-2008 okhethweni lase-USA, lapho uMengameli uBarack Obama ehlula izimbangi zakhe.

Ngalesi sikhathi wonke umuntu wakwamukela ukuthi naphezu kokuthi le nsizwa iligagu kepha ubuchule bokusebenzisa  ubuchwepheshe  ezinkundleni zokuxhumana akubuhle. E-Afrika lobu buchwepheshe sikubone kuMengameli waseKenya, uMnu u-Uhuru Kenyatta njengoba iTwitter kanye neFacebook zabamba iqhaza elibalulekile ekunqobeni umkhankaso wakhe ngowezi-2013.

Ngokocwaningo labakwaPortland Communications, iNingizimu Afrika ihamba phambili uma kufika ekusebenziseni iTwitter ilandelwa iKenya. Izibalo ziveza ukuthi eNingizimu Afrika intsha (ubudala bayo buphakathi kwe-15 kuya kwengama-34) ibalelwa ema-88% ihlala ezindlini ezinocingo, ezinamaselula noma i-inthanethi ngokwe-United Nations Population Fund (UNFPA).

Imiphumela yocwaningo ngowezi-2012 eyayijutshwe yi-InfoDev, okuwuhlelo lokubambisana emhlabeni jikelele kuWorld Bank Group, mayelana nokusetshenziswa kwamaselula eNingizimu Afrika, bathole ukuthi ngaphezu kwama-75% zezakhamuzi zaseNingizimu Afrika (ezineminyaka eli-15 nangaphezulu) kubikwa ukuthi zimamaselula.

See Also

Nxa amaqembu ebuka lezi zibalo kuba sobala kunoma ngubani ukuthi  iqembu elifuna ukuphumelela  ukhetho kuleli kumele likwazi ukukhuluma nentsha ezindaweni ezehlukene. Inani labantu elisebenzisa izinkundla zokuxhumana kuleli libalelwa ezigidini ezili-13. IFacebook ihamba phambili ngabantu abazigidi ezili-11,8  okungama-22% abantu abatholakala kuFacebook. I-Instagram iyona ekhula kakhulu kunazo zonke njengoba isinabantu abangaphezulu kwesigidi kusuka kwabazi-680 000 ngowezi-2014. Amaqembu amasha afana ne-Economic Freedom Fighters (EFF), eliholwa nguMnu  uJulius Malema,  asebebonakalisile ukuthi akhona amandla ekusebenziseni izinkundla zokuxhumana njengoba bezisebenzisa kakhulu ukukhuluma nentsha yakuleli. Yize kunjalo i-ANC ihamba phambili kuFacebook. I-ANC ilandelwa abantu abayizi-349 271, kulandele iDemocratic Alliance (DA) ngezi-345 287 kuze i-EFF ngezi-164 729 besekuza amaqembu amancane i-AgangSA ngezi-28 491 neFreedom Front Plus ngezi-31 076.

Isithombe kuTwitter asihlukile kakhulu, njengoba i-ANC ihamba phambili ngabalandeli. I-ANC ( @MyANC_) inabalandeli abayizi-306 600, kulandele iDA (@OuR_DA) ngezi-218 200 kuthi i- EFF (@EconFreedomZA) ibe nabalandeli abazi-154 208. Emasontweni andulela ukhetho loHulumeni Basekhaya eNingizimu Afrika inkampani i-Ornico elandele ukusentshethenziswa kwezinkundla zokuxhumana e-Afrika, i-Africa Brand Index, ikhiphe izibalo eziveze ukuthi iFreedom Front Plus iyona ekuphukile ngokwamaphuzu okusebenzisa izinkundla zokuxhumana, njengoba ikhuphuke ngamaphuzu ayisishanganombili . I-African National Congress (ANC) yehle ngamaphuzu ayisithupha bebalwa njengeqembu elingenzi kahle ekuphenduleni ngokushesha abalandeli kwezokuxhumana uma kuqhathaniswa amaqembu ezombusazwe kuleli afakwe ohlwini lokhetho. I-Economic Freedom Fighters iyona engenzi kahle kunawo wonke ngokwezimpendulo ezisheshayo.

Okuvela kakhulu ukusetshenziswa kosaziwayo begqoke imfaniswano yamaqembu ku-Instagram, kuTwitter kanye nakuFacebook. I-ANC ibonakala ihamaba phambili kakhulu njengoba osaziwayo kanye nabantu nje abaningi besimame sebegqoka amaduku kanye nezingubo ezinemibala yenhlangano. I-EFF nayo isaqhubeka nezigqoko ezibomvu eyaqala ukukhankasa ngazo ngowezi-2014. Imibhalo eminingi yezinhlangano ezinkulu sezihambisana nehashtag (#) okuwuphawu olufike kakhulu kuTwitter lenza igama okanye umbhalo utholakale kalula ku-inthanethi. Iziqubulo zezinhlangano asinziwe amfishane ukuze akwazi ukusebenza nasezinkundleni zokuxhumana njengoba imibhalo kudingeka ukuba ibe mfishane kodwa idlulise umyalezo. Kukhona-ke izinhlangano ekubonakala sengathi azikaficwa isasasa lezinkundla zokuxhumana yize bekhona kodwa akuyona into enakiwe. I-Inkatha Freedom Part akuqondakali noma ikhasi labo leFacebook lisasebenza njengoba linbalandeli abangama-823. Lagcina ukusebenza ngonyaka odlule ngowezi-2015.

Scroll To Top