Now Reading
‘Tokomonana’ Papa Wemba!
Dark Light

‘Tokomonana’ Papa Wemba!

Inkulumo ethi isosha lifela emsebenzini walo ibe yisiminya ngoPapa Wemba

 

EZWENIKAZI i-Afrika kukhona amagama abaculi angakhohlakali. Laba ngabaculi okuthi ngisho ungezwa ukuthi izinhlamvu zomculo wabo zithini kepha isigqi somculo sikuthathe ngamehlo engqondo uphethe nawe usunyakaza. Bekunjalo nangomculo wenye yengadlangadla yezomculo e-Afrika uPapa Wemba oguqe ngeledlule.

Lo mculi ogama lakhe lokuzalwa kunguShungu Wembadio Pene Kikumba, ubengumculi oyisilomo engaconsi phansi kubathandi bomculo emhlabeni. Yize bekhona abanye abaculi  asebedumile e-Afrika,  uPapa Wemba ubeseyinoni kule ndima njengoba ebeseneminyaka engaphezulu kwama-40 ekuyo.  Umculo ubusemithanjeni yakhe ngoba uqale esemcane kwaze kwaba uficwa ngukufa.

Waqala ukuba nothando lomculo esemncane ngesikhathi eqala ukucula emakwayeni esonto.Iningi labantu laqala ukuzwa izigi zakhe ngesikhathi engena eqenjini elibizwa iZaiko Langa Langa eyayishaya amanoni afana nelithi Kimbulu kanye neLinya namanye amaningi. Lokhu kwamcabela indlela eya empumelelweni kwezomculo. Waqala wasungula  i-Isifi Lokole eyaduma ngenoni elithi Amazon kanye neqembu iYoka Lokole. Yaqhamuka lapho neViva la Musica kanti okwalandela lapho sekungumlando.

See Also

Lena bekuyincwasimende uqobo nokwenza iningi labalandeli bakhe bemthanda futhi bemhlonipha. Ngenxa yakhe kwaqhamuka nengqephu okuthiwa yiLa Sape. Njengabaculi abafana noMirriam Makeba , uLetta Mbulu, uHugh Masekela, uJonas Ngwangwa kanye noCaiphus Semenya, uPapa Wemba uthathwa njengegqwele eyathatha umculo wase-Afrika yawusabalalisa amagumbi amane omhlaba.  Uqale ukungenisa eFrance nokumenze wapikwa yizihlabani eziningi phakathi kwazo kubalwa uStevie Wonder, u-Angelique Kidjo nabanye.  Lapha eNingizimu Afrika waduma kakhulu ngezikhathi ecula nomufi uJabu Khanyile kanye noYoussou Ndour engomeni yakhe eyabe igqugquzela ukuthula e-Afrika ebizwa ngokuthi iSo Why.

Nembala iguqile ingadlangadla kepha kuthiwa umculo kawuboli ngoba umculo kaPapa Wemba ubukeka usazoqhubeka ukudlalwa. Kawugcini nje ngokukwenza ujuxuze kepha uxoxa nomlando wezwekazi i-Afrika. Izwekazi i-Afrika, abadala nabancane, umhlaba jikelele emuva kokuzwa izindaba zokwedlula kwale ngqwele basho ngazwi linye ukuthi “Hamba kahle, Papa Wemba, ‘Tokomonana’ Papa Wemba!”

Scroll To Top