Now Reading
Amathonya ayathonyana kwi-NFP
Dark Light

Amathonya ayathonyana kwi-NFP

Umholi oqavile kuNFP udalula okokuqala ngqa okwenza okaMagwaza-Msibi ashaywe wuhlangothi

 

ESENZWENI esibonakala njengento efakazela ukugqabuka kwegoda  kwi-National Freedom Party (NFP), omunye wabaholi abaqavile nothathwa njengosondelene kakhulu nomholi weqembu, usedalule izinsolo ezishaqisayo ngalokho okwaba yimbangela yokushaywa wuhlangothi kukaNkk Zanele Magwaza-Msibi.

UMnu Mzonjani Zulu uzifikele yena mathupha emahhovisi eBAYEDE emuva kokuba ngesonto eledlule leli phephandaba lishicilele umnyombo wengxabano eqhubekayo kuleli qembu. Enkulumweni ekhethekile neloHlanga, uZulu kananazanga ekukhombeni abaholi abathile abaphezulu be-NFP nabasola ngokuthi bayimbangela yezinxushunxushu nomdonsiswano okhona, kanjalo nokugula kukaMengameli weqembu .

Engxoxweni uZulu uveze ukuthi empeleni  uNkk Magwaza-Msibi uhlaselwe yisifo sohlangothi ngemuva kokukhuluma noMhlonishwa uVikizitha Mlotshwa nongumholi wale nhlangano kwaZulu-Natal. Ngokulandisa kukaZulu, uMlotshwa wayekade ekhuluma ocingweni noKaMagwaza-Msibi ngesonto lomhla ziyi-16 kuLwezi 2014 nayilapho ayemsongela ngokumenza isilo sengubo ngoba esehoshe umoya wokuthi uMengameli weqembu uhlela ukumisa yena noMhlonishwa uBonga Nzuza eqenjini. Lokhu kokumiswa kukaMlotshwa kanye noNzuza, ngokulandisa kuka Zulu, kwakuzokwenzeka ngosuku olulandelayo kunguMsombuluko ukuze bobabili bazobhekana nekomiti lokuqondisa izigwegwe.

“UMlotshwa wayezomiselwa ukuthi ngomhlaka ziyi-17 kuNdasa 2011 wasayinda incwadi egameni likaMengameli engazi eyathunyelwa kwa-IEC iqoka uMhlonishwa uBonga Nzuza ukuba kube nguye ohlanganisa uhlu lwamagama amalungu e-NFP ayezothunyelwa kwa-IEC eqinisekisa ngabazoba ngamakhansela,’’ kusho uMnu Zulu.

Khona lapho uZulu udalule lokho okwakhathaza okaMagwaza-Msibi enkulumweni ayenayo noMlotshwa. “Engxoxweni ababanayo ocingweni uMlotshwa wamsongela okaMagwaza Msibi lapho ethi wemfazi ndini ubongibheka kahle mina angibhedelwa! Futhi mina angibhekani nabafazi ngoba ngimshaya inxeba elilodwa ebese kuyaphela ngalowo mfazi!’’ kusho uMnu Zulu.

Uqhubeke wathi, “Ngokwazi ukuthi yini ngempela  emgulisile kube sekuthathwa isinqumo sokuthi abathile okubandakanya noMlotshwa bangavunyelwa ukumbona. Phela kwesatshelwa ukuthi kukhona abangase bamqedele,’’ kuqhuba uMnu Zulu.

Odabeni lwezinsolo zokuthi wenza umgunyathi lapho ehambisa incwadi kwa-Independent Electoral Commission (IEC) , uZulu umane wahleka usulu. Ubeke ngokuthi empeleni abantu abagile imikhuba kulolu daba kwaba nguSihlalo weqembu kuzwelonke uMhlonishwa uMaliyakhe Shelembe, Solwazi Nhlanhla Khubisa onguNobhala Jikelele weqembu. UZulu uthe usamile ekuthini umholi weqembu okaMagwaza Msibi  mhlaka zingama-28 kuNdasa 2015 ubhalele i- IEC eyazisa ngesinqumo sokuhoxisa igama lika Mhlonishwa uBonga Nzuza ekutheni kube nguye oba namandla okusayinda izincwadi ezivela kwa-IEC kanye nokuhlela nokuthumela uhlu lwamagama abantu abazoba ngamakhansela nokuya kwiziShayamthetho. Ngokusho kukaZulu, encwadini leyo uMengameli wabe esephakamisa igama lakhe.

See Also

Uthe okwalandela lapho kwaba wukuthi ngomhlaka-30 kuNdasa 2015, uMhlonishwa uMaliyakhe Shelembe  no Mhlonishwa uSolwazi Nhlanhla Khubisa bathumela eyabo incwadi kwa-IEC. Kule ncwadi babephikisa okwakubhalwe nguNkk kaMagwaza-Msibi eqoka uMnu Zulu nabathi incwadi leyo ingumkokotelo.   

Phakathi kwabantu afunga ngabo ukuthi bangofakazi ekuthini incwadi leyo ayinikeza abakwa-IEC kayiwona umkokotelo, kube yindodana yakhe okaMagwaza Msibi, uMnu Malusi Gumede.

Leli phephandaba likhulumile noMnu Gumede nohambe emazwini kaMnu Zulu eqinisekisa ukuthi ngempela incwadi emgunyazayo isayindwe ngunina.

“Nami ngangikhona ngesikhathi uMengameli esayinda le ncwadi ecela uMageba ukuba kube nguye osiza iqembu,’’ kusho uMnu Gumede nowale waphetha ukuphawula ngombango oqhubeka ngaphakathi kwi-NFP ngoba ethi akathandi ukuzifaka ezintweni zepolitiki. “Mina ngifuna kuphela ukuqinisekisa ngale ncwadi esayindwe ngumama egunyaza uMageba. Okweqembu usungakubuza kubaholi beNFP,’’ kuphetha uMnu Gumede.

Scroll To Top