Now Reading
Libuyela enkantolo icala lomlungu wenkabi
Dark Light

Libuyela enkantolo icala lomlungu wenkabi

LIBUYELA ngoLwesithathu enkantolo icala lebhungu la seShowe ‘elaqashelwa ngumqashi walo inkabi ukuba ilibulale’

 

Leli cala lokuzama ukubulala elingundabuzekwayo eShowe libhekene noMnuz Trevor Milles noMnuz Mduduzi Zikhali (29). Lahlehliswa ngomhla ka-28 kuL wezi ngoba kulindelwe umphumela wocwaningo lwesibhamu kanye namakhamera asemzini kaMilles (55). Bobabili abasolwa baboshwe ngecala lokuzama ukubula la uMnuz Skhumbuzo Dumisa (35).

Ngokwamaphepha asenkantolo uMnuz Milles wathengela uMnuz Duma inkabi enguMnuz Zikhali ukuba imsoconge ngoba ebalekela ukumkhokhela u-R60 000. Lo R60 000 yimali uMnuz Milles owayeyalelwe yinkant olo yezabasebenzi ukuba ayikhokhele uMnuz Duma ngokweminyaka abesemsebenzele yona njengoba ay esemxoshile. UMnuz Milles ungaphandle ngebheyili ka-R1 500 kanti uMnuz Zikhali yena unikezwe ibheyili ka-R1 000.

UMnuz Dumisa, ngomhla ka-23 kuMfumfu wonyaka odlule, watholwa ngamaphoyisa edindilizile amathumbu esakazeke phansi emgwaqeni owubhuqu ongen ela eMlalazi Dams ngemuva kokudutshulwa okusolwa kukho uMnuz Zikhali waphinde wamhhebhula n esisu ngommese wamshiya ethi ufile. Ngokwamaphepha asenkantolo uMnuz Zikhali wayethengw e nguMnuz Trevor Milles ngo-R40 000 ukumsocongela uMnuz Dumisa ngoba emfuna uR60 000.

Ngenhlanhla amaphoyisa amthola esakhuluma njengoba wakwazi ukuwachazela ngomhlaseli wakhe okwalandela ngokuba aboshwe. Kwathi uMnuz Zikhali eseboshiwe waliphalaza lonke i qiniso ngokuqashwa kwakhe nguMnuz Milles okwaholela ekutheni naye aboshwe. Ngesikhathi amaphoyisa eyophenya emzini kaMnuz Mill es athola isibhamu okukholakala ukuthi yiso esasetshenziswa ekudubuleni uMnuz Dumisa kanye nezi ngubo ezazigcwele igazi okuthiwa zazigqokwe ngumsolwa uMnuz Zikhali. Icala liphinde langena ngoLwesihlanu olwedlule lase lihlehliselwa umhla ka-28 kuMasingana. Kuzobe kulethwe umphumela wocwaningo lwesibhamu sik aMnuz Milles okuthiwa yisona esasetshenziswa ekudubuleni uMnuz Dumisa.

See Also

Kulindelwe nomphumela wophenyo lukamakhalekhukhwini nowamakhamera asemzini kaMnuz Milles. UMnuz Milles uze akwelete uMnuz Dumisa u-R60 000 nje yingoba wayeyalelwe abaxazululi bezabasebenzi i-CCMA ngemuva kokumlahla ngecala. UM nuz Milles wathi akanayo leyo mali kodwa angakwazi kuphela ukumkhokhela u-R5 000. Ngenxa yokungavumelani kwezinhlangothi zombili ical a libe selidluliselwa enkantolo yezabasebenzi eThekwini nokuyilapho obekusalindelwe usuku lokuqul wa kwalo.

UMnuz Milles unebhizinisi lokuthengisa utshwala nel amathayi ezimoto endaweni yaseziNandini. Ngokwamaphepha asenkantolo lesi sigameko sokulinyaz wa kukaMnuz Dumisa senzeke ngomhla ka-25 kuMfumfu ngezikhathi zakusihlwa. Kuthiwa amaphoyisa ayezedlulela amthola uMnuz Dumis a edindilizile emgwaqeni owubhuqu enamanxeba okudutshulwa nokugwazwa.

Scroll To Top