Izinduna

Ekugcineni ilethe injabulo yavusa neminjunju eyamaholo ezinduna

Ekugcineni isimemezelo esenziwe uhulumeni  kuleli sonto sokukhokhelwa kwezinduna imiholo yeminyaka ebisilele silethe injabulo savusa usizi…