Inkohlakalo koMasipala

Ubufakazi bokuthi kukwampunzi edla emini koHulumeni Bendawo kuleli

Bambalwa omasipala abangenachashazi Bayazenzela ukusebenza kwezimali akuphenywa Iqiniso elikade lilunguza cishe selamukelekile, leli lokuthi oHulumeni…