Imithandazo

Imithandazo nezihlabelelo zamaNazaretha

Isiqalo somthandazo weSabatha Bandla elikhulu lika Menzi wezulu nomhlaba, sesingene ekuhlonipheni imini enkulu eyahlonishwa uBaba…