Ezezinyunyana

Kuhlangenwe phezulu phansi kungamahele ezinyunyaneni

Isinqumo sezinye izinyunyana zabasebenzi bakahulumeni sokusayina isivumelwano sakamuva sokwenyuselwa amaholo ngo-7.5% sicacise ngokusobala ukuthi kuhlangenwe phezulu phansi kungamahele.