nguSolwazi uHamilton Simelane

7 Articles Published | Follow:
Ulaka lwemvelo luyaqhubeka nokuqonga

Eminyakeni engama-20 edlule bekuthi uma kushintsha isimo sezulu okungaba ukushisa ongaphezu kwamandla noma uzamcolo ongenamkhawulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkosi uSomhlolo nesisekelo samaSwazi

Inkosi uSomhlolo owayebuye abizwe ngoNgwane IV noma uSobhuza I wayeyindodana yeNkosi uNdvungunye Dlamini noSomnjalose Simelane.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyaka yodume nenkebelele kwaboHlanga eNingizimu Afrika

Umlando weNingizimu Afrika uyakhombisa ukuthi abantu boHlanga abakaze bahlala ngokunethezeka kusukela ngowe-1600 kuze kube inamuhla. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe, uthaqa nosizi lwabasemaphandleni eSwatini

Sekuyinto eyaziwayo ukuthi umkhuhlane omkhulu ukhuvethe (Covid-19) uhlasela wonke muntu emhlabeni futhi usukhombisile ukuthi awukhethi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulandela iKaizer Chiefs iminyaka engama-50

Uma usakhula uhlangana nezinto eziningi, ezinye zazo zigcine seziyingxenye yempilo yakho. Lokhu kwenzeka noma ingekho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akugxilwe kwabesifazane nezingane ngokuguquguquka kwesimo sezulu

Ngokwedlule ngilobe ngamaqiniso ngokuguquguquka kwesimo sezulu. Ngibalule ukuthi lokhu kuyinselelo ethinta umhlaba wonke edinga ukubhekwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Makuhlonyiswane ngesimo sezulu

UKUGUQUKA kwesimo sezulu akuseyona insumansumane izifundiswa ezisheba ngayo izibiliboco, kodwa isihleli obala ezindaweni zasemakhaya. Inhloso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now