nguSolwazi uBonke Dumisa

USolwazi uDumisa ungungoti Wezomnotho noMthetho noMmeli waseMajajini.

14 Articles Published | Follow:
Bekwembulwa kwembeswa kwiRandi kuleli sonto

UMsombuluko IRandi livuleke lintekenteke  kakhulu ngo-R18.39/US$, uma liqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesine olwedlule lika-18.22. IRandi livuleke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kube yisonto elehlukile ezimakethe nakwezomnotho

IRandi livuleke lintekenteke kakhulu ngo-R18.51/US$, uma liqhathaniswa nezinga elibi langoMsombuluko lokuvula elingu-18.38. IRandi livuleke lintekenteke kakhulu ngo-R22.65/UK£ uma liqhathaniswa ne-UK Pound Sterling, iGreat Britain Pound (GBP), uma kuqhathaniswa nezinga elibi langoMsombuluko lokuvula elingu-22.38.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liqale ngomfutho lasongwa selixhugela iRandi ezimakethe

IRandi livuleke ngamandla ngo-R18.03/US$ uma liqhathaniswa nedola laseMelika, uma liqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesihlanu olwedlule lika-18.22. IRandi livuleke ngamandla ngo-R21.72/UK£ uma liqhathaniswa ne-UK Pound Sterling, iGreat Britain Pound (GBP),  uma kuqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesihlanu olwedlule elingu-21.76.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lize lasongwa isonto kungozi makhaza eRandini ezimakethe

UMsombuluko Livulwe libuthakathaka iRand njengoba limi ku-R17.96/US$ uma kuqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesihlanu olwedlule lika-17.81. Livulwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kube yisonto elithembisayo iRandi livula ngokusimama

UMsombuluko IRandi livule ngamandla ngo-R17.40/US$ uma liqhathaniswa nedola laseMelika, uma kuqhathaniswa nezinga lokuvulwa izolo elingu-17.42.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kube yisonto elithembisayo iRandi livula ngokusimama

UMsombuluko IRandi livuleke ngamandla ngo-R17.13/US$ uma liqhathaniswa nedola laseMelika, uma liqhathaniswa nesilinganiso sasemini sangoLwesihlanu esingu-17.31.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lize lasongwa isonto iRandi libuthakathaka ezimakethe

UMsombuluko IRandi livule lingelihle njengoba limi ku-R16.77/US$ uma liqhathaniswa nedola laseMelika, uma kuqhathaniswa nezinga lokuvulwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IRandi livule lixhugela lavala selithe ukuba namandla

UMsombuluko IRandi livuleke lintekenteke kakhulu ngo-R17.16/US$ uma liqhathaniswa nedola laseMelika, uma liqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesihlanu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isonto lisongwe iRandi lintekenteke

UMsombuluko IRandi livuleke ngamandla ngo-R17.94/US$ uma liqhathaniswa nedola laseMelika, uma liqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesihlanu olwedlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kube yisonto elinzima ezweni iRandi lintekenteke kwanyuka nophethroli

UMsombuluko IRandi livuleke lintekenteke kakhulu ngama-R18.20/US$ uma liqhathaniswa nedola laseMelika, uma liqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesihlanu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubuye ithemba kosomnotho iRandi livula ngamandla ekuqaleni kwesont

UMsombulukoIRandi livuleke ngamandla uma liqhathaniswa nedola laseMelika njengoba livule li-R17.99/US$, uma liqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesihlanu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isabelomali siletha inhlansi yethemba yize izwe ligutshezelwe yizikweletu

UNgqongqoshe Wezezimali kazwelonke uMnu u-Enoch Godongwana uthule isabelo sakhe sonyaka sezimali ngokokuqala ngqa, ngemuva kokuthatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ilokhu intenge njalo imali yakuleli kwezomnotho

Ukucishwa kukagesi manje sekuzithikameza kakhulu izinkomba zethu zangempela zemakethe kanye nezinkomba zezomnotho

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bazomamatheka abezimoto ngezayo ngenxa yentengo kaphethroli

Umuntu omamathekayo wehlukile kumuntu ohleka aze aqethuke. Kuyethembisa ukuthi intengo kaphethroli nekadizili izokwehla kule nyanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now