Dkt VVO Mkhize

UDkt uMkhize ngumelaphi wendabuko, umbhali nongoti ezindabeni ezithinta isintu.

5 Articles Published | Follow:
UNhlaba unomlando ojulile ngobu-Afrika

Inyanga uNhlaba  inosuku esilukhomba ngokuthi usuku lwethu lokugubha okwethu lwase-Afrika, kulokhu oluzokuba lugujwa ngoLwesine zingama-24.…

Ingulube encane: Icikoze ngombhobho

Kukhulu abasakazi besikhathi sanamhlanje abangakufunda emisebenzini kaBhodloza okungabasiza ukuthuthukisa amakhono abo nokuzibeka eqopheleni eliphezulu kulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IziPhrofetho zayizolo nakuthangi sizilahle ezaleni, sayinsini

Kuyisibusiso esingananekile kumuntu owazalwa wakhula ngesikhathi nangaphansi  kobandlululo. Isibusiso ukuthi imihlaba uyazi yomibili noma kuthiwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Limi ungunaphakade: Ube neqiniso esizweni kwaze kwasekugcineni uMutwa

Ubaba uCredo Vusamazulu Mutwa ekhuluma nendodakazi yakhe uNozipho uthi: “Mtanami sidalwe samunye noma ngabe uyakuliphi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ICovid-19 ibe ngumphenya zinqe kuHulumeni nongxiwankulu

Yize sesineminyaka engamashumi amabili nesithupha sakhululeka, saba nentando yeningi, miningi imikhakha emqoka yempilo yowoHlanga esadinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now