Now Reading
UMbeki uncome uSall ngoshwele kaSonko
Dark Light

UMbeki uncome uSall ngoshwele kaSonko

OwayenguMengameli wezwe uThabo Mbeki usencome uMengameli waseSenegal, uMacky Sall ngokudedela ngoshwele umholi wamaqembu aphikisayo, u-Ousmane Sonko ngaphansi kukashwele wezepolitiki. USonko waboshwa wagwetshwa ngonyaka odlule ngecala lokukhwabanisa intsha.

Isigwebo sakhe sadala imibhikisho emikhulu emlandweni waseSenegal, okwaholela ekufeni kwabantu kanye namakhulu aboshwa. Kodwa-ke, uSonko usevumelekile ukubamba iqhaza okhethweni lukaMengameli oluzayo eSenegal mhla zingama-24 kuNdasa.

UMbeki uthe iSenegal inombuso wentando yeningi osebenzayo. Ubekhuluma ngesikhathi bexoxisana nabafundi base-Unisa, ePitoli. ISenegal izobamba ukhetho obelubambezelekile ngoNdasa zingama-24 kophezulu lokukhetha ozongena esikhundleni sikaMengameli uMacky Sall, owehla esikhundleni ngemuva kwamahlandla amabili.

Ukungasebenzi kwentsha

Ohulumeni ngokulandelana kwabo bazabalaza ukunqanda ukuntuleka kwemisebenzi kwentsha – udaba oluya ngokuya luphuthuma kubantu bayo inani labo elikhula ngokushesha, abangaphezu kwama-60% babo manje abaneminyaka engaphansi kwama-25.

Isabelo sentsha yaseSenegal engaqashiwe, engafundi noma engaqeqeshiwe sasimi kuma-35% ngowezi-2019. Kusukela lapho ukuwohloka komnotho okubangelwa ubhubhane lokhuvethe kuye kwacindezela kakhulu imakethe yemisebenzi.

See Also

Ukukhungatheka ngenxa yokuntuleka kwamathuba kuye kwagqugquzela ukwesekwa kweqembu eliphikisayo eliholwa ngu-Ousmane Sonko, ikakhulukazi entsheni. Sekuvelile ukuthi yena kungenzeka angalungenile ukhetho  kodwa ucele abalandeli bakhe ukuthi beseke uBassirou Diomaye Faye othathwa njengombangi onamandla.

Ukufuduka

Abavoti abaningi banethemba lokuthi noma ubani kwabali-19 abazongenela ukhetho uzokwenza kube lula ukuthola umsebenzi nokuziphilisa eSenegal, anqande ukuhamba kwabantu baseSenegal ababeka izimpilo zabo engozini befuna amadlelo ahlaza phesheya.

Scroll To Top