Now Reading
UHle ubona amankomane engathuthukisa intsha yasemakhaya
Dark Light

UHle ubona amankomane engathuthukisa intsha yasemakhaya

Unephupho lokuthuthukisa intsha esuka ezindaweni zasemakhaya emdlalweni wamankomane uHle Jobe weHle Jobe Boxing Promotion.

Le nkampani izoqhatha isibhakela esiqhwiza umentshisi mhla zingamashumi amathathu kuNdasa e-Escourt.

Izimpi zizoqala ngehora lokuqala emini e-Escourt Town Hall. Amathikithi aqala ema-R50 aze afike ema-R200. Lo mqhudelwano uzobe ubizwa ngeQhude Manikiniki Boxing Tournament.

“Isifiso sami wukuthuthukisa intsha eqhamuka ezindaweni zasemakhaya ngoba amathuba ayangqoza kulezi zindawo. Okwamanje konke kuhamba ukufeza lelo phupho. Buke nje sinoGcina Makhoba, uSibisi noZuma bonke abaqhamuka ngaphansi kwesiteleba sami. Lokhu kuyizimpawu zokukhula. Siya kude kakhulu siyiHle Jobe. Amankomane umdlalo osungakwazi ukuziphilisa ngawo. Nathi sifuna ukubona intsha ikwazi ukuziphilisa,” kuchaza uHle Jobe.

Iqhube Manikiniki ehlelwe nguHle Jobe ekupheleni kwenyanga izobophela izimpi ezimbili zamabhande omhlaba.

URamadhani Milonzi uzongqimuzana noNkosingiphile Sibisi empini yebhande leWBF Intercontinental Fly Weight. Le mpi izoba imizuliswano eyishumi.

Kwenye impi ebhekwe ngamehlo abomvu ngekaMxolisi Zuma no-Ally Siad abazobanga ibhande leWBF Intercontinental kuJunior Feather Weights. Impi izoba yimizuliswano eyishumi.

“Sifuna ukumema umphakathi ukuthi uphume ngobuningi bawo kulezi zimpi. Sizimisele ngokuligcwalisa ihholo. Simema bonke abantu baseBergville namaphethelo, iseMooi River nazo zonke izindawo ezisondelene ne-Escourt ukuthi baphume ukuzoseka lo mqhudelwano,” kucela uHle Jobe.

Le ntokazi edabuka kwaSwayimane ingene esibhakeleni ngokusemthethweni ngonyaka odlule.

“Umyeni wami ungumuntu wamankomane. Nguyena ongifake kulo mdlalo. Naye unesiteleba sokuqhatha iHlula Dladla Boxing Promotion. Isibhakela sisondele kakhulu nenhliziyo yakhe umyeni wami. Bengivuka naye ngehora lesibili ezintathakusa ukuzothamela izimpi zomhlaba. Uthando lwami luqale lapho. Kuthe ngonyaka odlule ngathatha isinqumo sokuqala eyami inkampani iHle-Jobe Boxing Promotion,” kuqhuba uHle Jobe.

See Also

Eminyakeni eyedlule izinga lamankomane like lathi ukwehla kodwa njengamanje liyadlondlobala.

“Siyafisa kakhulu ukufukula izinga lamankomane eNingizimu Afrika. Yebo, zikhona izingqinamba esibhekana nazo kodwa ngeke sizivumele ekutheni zisikhube. Uxhaso nje yilona esifisa ukulithola,” kusho uHle Jobe.

Imbodoko iyangenisa kwezamankomane. UHle Jobe ujoyina izintokazi ezifana noNomvelo Shezi noZandile Malinga okungabaqhathi baKwaZulu-Natal (KZN) abadumile.

“Impilo iyenzeka futhi iyaqhubeka ngamankomane. Ngenxa yokukhulela kwethu emakhaya besazi ukuthi amankomane umdlalo wabesilisa kodwa siyabona nembokodo iyangenisa kulo mdlalo. Naba noNomvelo Shezi nabo bafike kwezwakala kulo mdlalo. Sifuna ukubona isibalo sabaqhathi besifazane sikhula.” kuphetha uHle Jobe.

Scroll To Top