Now Reading
Ongaphansi naphezulu kuMalema ne-Afriforum eNkantolo Yokulingana
Dark Light

Ongaphansi naphezulu kuMalema ne-Afriforum eNkantolo Yokulingana

Ongaphansi naphezulu phakathi komholi we-Economic Freedom Fighetrs (EFF) uMnu uJulius Malema nenhlangano i-Afriforum efuna ukuthi lo mholi alahlwe yicala lokugqugquzela udlame ngenkulumo ayenza eminyakeni emibili edlule.

Icala lenkulumo enenzondo elafakwa yinhlangano yamalungelo abantu iSouth African Human Rights Commission (SAHRC) liqale ngasekuqaleni kwesonto eNkantolo Yezokulingana eWestern Cape. Leli cala lilandela isikhalo se-AfriForum eyasidlulisela kuSAHRC ngowezi-2022 mayelana nezitatimende azenza  ngesikhathi kunomhlangano we-EFF wesifundazwe.

UMalema utheleke kule Nkantolo ephelezelwa ubuholi besifundazwe namalungu ale nhlangano abeshaya iziqubulo ezomeseka. Ngosuku lokuqala lwecala kungene ebhokisini lofakazi uDkt uKarien van den Berg, ofundisa ophikweni lweSingisi eNyuvesi yaseWestern Cape ophinde abe nguchwepheshe emkhakheni wezolimi nokusetshenziswa kwezilimi ebufakazini bakhe utshele inkantolo yezokulingana ukuthi  amazwi kaMalema okukhulunywa awaphimisa ngowezi-2022, athi “‘Akumele wesabe ukubulala, uguquko ludinga ukubulala ngesikhathi esithile, ngoba ukubulala kuyingxenye yesenzo soguquko’, empeleni ahumusheka njengenkulumo enenzondo”.

UDkt Van den Berg uqhube wathi uphenyo lwakhe mayelana nokuphawula kukaMalema luphethe ngokuthi umuntu olalela le nkulumo ngokucophelela uzotolika lokhu okuwashiwo uMalema njengokugqugquzela udlame ngenhloso.

See Also

Ngakolunye uhlangothi uMalema uthi enkulumweni yakhe wayeyiqondise ngqo kumalungu eqembu lakhe futhi ayekuqonda ayekusho. Abamele uMalema bami kwelokuthi akubona ubulungiswa ukuthi umuntu angafike aphimise amagama athole edlulisa inkulumo bese kuba khona abahumusha leyo nkulumo ngendlela ezovuna bona. UMalema akaqali ukuzithola esenkantolo ngecala elifuze leli. Ngowezi-2016 uMalema wafakwa enkantolo ngenye inkulumo ayenza lapho athi,”Asisho ukuthi akubulawe abelungu, okwamanje.” Nalapho i-Afriforum yathatha lolu daba yalubika kuKhomishini Yamalungelo Abantu. INkantolo eNkulu eGoli yalichitha leli cala ngezizathu zokuthi ayinawo amandla yokunquma ukuthi empeleni lokhu kwenzeka yini okanye cha.

Ecaleni eliqhubeka eWestern Cape i-Afriforum ithe angeke iphele umoya izoqhubeka nokulandela lo mholi nabanye abasebenzisa imibuthano ukugqugquzela udlame olungaba nomthelela omubi njengoba kuyiwa okhethweni.

Scroll To Top