Now Reading
Babuye namaqubu entenesha entsheni
Dark Light

Babuye namaqubu entenesha entsheni

Kubukeka abantu abasha beqhubeka nokungagqizi qakala ngezepolitiki. Lokhu kubangelwa yizizathu ezimbalwa kubandakanya ukulahlekelwa yithemba kwezomnotho, ukungathembi uhlelo lwezepolitiki, noma nje ukungabi nandaba nalutho.

Emzuliswaneni wakamuva wokubhalisela ukuvota, izigidi zabantu abasha azizihluphanga ngokuyobhalisela ukuvota okhethweni lowezi-2024.

Kwehlulwe noma i-Independent Electoral Commission, abezimboni, izinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulueni kanye namaqembu ezepolitiki sebenze yonke imizamo ukunxenxa abantu abayizigidi ezili-13 ukuba bayobhalisa.

Ngosuku lokuqala ehlandleni lesibili lempelasonto yokubhalisela ukuvota i-IEC ibike ukuthi kube nabantu abayizi-55 019 abebeqala ngqa ukubhalisa, kanti sebebonke abaye ezikhungweni zokuvota ngalolu suku bayizi-304 221.

Senyukile isibalo ngeSonto njengoba i-IEC ibike ukuthi bayizi-564,715 abaye ezikhungweni, iningi labo ebeliyobheka ubisimo sokubhalisa kwabo nokushintsha amakheli.

Ngokwe IEC akukho buhixihixi abahlangabezane nabo nobekungalibazisa ukubhalisa kwabavoti njengoba amaphasenti angama-99 ezikhungo avule ngesikhathi obekungu-8 ekuseni.

Kubukeka kube kubi nxazonke njengoba naku-intanethi imizamo ye-IEC yokwenza lula kwabasha ukubhalisa ifekethile. NgoMgqibelo kwangena abayizi-67 200 kanti ngeSonto kwangena abayizi-32 293.

i-IEC ibike ukuthi yize beyizigidi ezingama-40 abaneminyaka yobudala ebagunyaza ukuvota, bayizigidi ezingama-27 kuphela abasohlwini lokuvota.

URoger Jardine, umsunguli weChange Starts Now, uchithe impelasonto yakhe nabantu abasha njengoba iqembu lakhe lenze ikhonsathi yamahhala i“Jamming to Vote for Change” eHeartfelt Arena ePretoria.

Umholi we-ActionSA, uHerman Mashaba ubekhankasa esizindeni se-ANC eMbombela eMpumalanga.

See Also

Khonamanjalo umholi we-EFF, UJulius Malema, usebenzise impelasonto yokubhalisela ukuvota ukuthembisa abathola isibonelelo sama-R350, ukuthi abafunde ngokuthe xaxa bazothola izinkungwane zamarandi.

“Uma ungenawo umatikuletsheni uzothola ama-R350. Kusukela kumatikuletsheni kuya phezulu izi-R2000. Uma uthola iziqu zasenyuvesi, u-R5000. Uma ke uhola i-honours u-R6000”, kusho uMalema.

UMengameli we-ANC, uCyril Ramaphosa ukhankase eSoweto lapho ezidonsele khona amanzi ngomsele ngokuvakashela isitolo sowase-Ethopia.

EGauteng iminsinsi yokuzimilela eNingizimu Afrika ilwa impi yokuqeda izipaza zabokufika abalapha ngokungemthetho.


Lolu daba luqale lwashicilelwa ngabalingani bethu i-SCROLLA

Scroll To Top