Now Reading
UMengameli waseBurundi uthi abathandana nobulili obufanayo abakhandwe ngamatshe
Dark Light

UMengameli waseBurundi uthi abathandana nobulili obufanayo abakhandwe ngamatshe

UMengameli u-Evariste Ndayishimiye uphinde wagxeka ohulumeni baseNtshonalanga athi banemibandela yokuhlinzeka ngosizo ekwamukeleni amalungelo abathandana nobulili obufanayo. Amazwi akhe awanawo amandla omthetho.

Nakuba amazwi kaMongameli u-Evariste Ndayishimiye engenawo amandla omthetho, angukudlondlobala kwezitatimende eziphakamisa amaphaphu eziqondiswe kwabaathandana nobulili obufanayo kwamanye amazwe asezwenikazi nakohulumeni bakhona.

Umengameli uNdayishimiye uthe abantu abathandana nobulili obufanayo akumele bamukelwe eBurundi, okuyisizwe esilandela imithetho lapho ukuthandana bobulili obufanayo phakathi kwabantu abadala bungagwetshwa iminyaka emibili ejele.

“Ngicabanga ukuthi uma sithola lolu hlobo lwabantu eBurundi, kungcono sibayise enkundleni yezemidlalo sibakhande ngamatshe,” kusho uNdayishimiye ngoLwesihlanu ngesikhathi kunomcimbi obusempumalanga yezwe eCankuzo, lapho ephendule khona imibuzo yezintatheli kanye namalungu omphakathi. “Yilokho okubafanele.”

Emazwini akhe, umengameli uphinde wagxeka amazwe aseNtshonalanga athi, abeke imibandela yosizo ekwamukeleni amalungelo abantu abathandana nobulili obufanayo. “Mabalugcine,” esho ngosizo lwabo( amazwe asentshonalanga).

NgeSonto, isishoshovu samalungelo abantu abathandana nobulili obufanayo eBurundi esikhulume ngokungadalulwa ngenxa yokwesaba ukujeziswa kwaso, sizwakalise ukukhathazeka ngokuthi isitatimende sikamengameli sizodala ukubulawa kwabantu ngokungemthetho futhi “sibhebhethekisa isimo esivele singaphephile.”

. Ukuphawula kukaNdayishimiye kwaba wukubonakaliswa kwakamuva kwemizwa emelene nabathandana nobulili obufanayo okwavela eMpumalanga Afrika, lapho abantu abathandana nobulili obubodwa  baye babhekana nenzondo yobulili obufanayo nobudlova okwandayo.

Kulo nyaka odlule, i-Uganda yaphasisa lokho izishoshovu ezikubize ngeminye yemithetho eqinile emelene nabathandana nobulili obufanayo emhlabeni, ebeka isigwebo sentambo ngaphansi kweäggravated homosexuality”, igama elachazwa njengezenzo zabathandana nobulili obufanayo ezenziwa yinoma ubani onegciwane leNgculazi  noma lezo ezibandakanya izingane, abantu abakhubazekile nanoma ubani owayephoqiwe. Lo mthetho, ophonselwa inselelo eNkantolo Yomthethosisekelo wezwe, wagxekwa kakhulu ohulumeni nezinhlangano zamalungelo emhlabeni jikelele.

Ngemuva kokuba uMongameli Yoweri Museveni wase-Uganda esayine lo mthetho, i-United States yamemezela ukumiswa kwama-visa kwezinye izikhulu zase-Uganda, futhi iBhange Lomhlaba lahoxisa lonke usizo lwezezimali oluzoya e-Uganda. Ezinyangeni ezandulela futhi kulandela ukuphasiswa kwalo mthetho, abantu base-Uganda ababethandana nobulili obufanayo nabashintsha ubulili bathi bahlukunyezwa futhi bashaywa futhi baxoshwa ezindlini zabo, nokuthi abanye baphoqeleka ukuba babaleke ngokuphelele ezweni labo.

See Also

EKenya, abashayi bomthetho, kanye nomongameli, bagxeka iNkantolo Ephakeme yezwe kulo nyaka odlule ngemva kokuba ivumele ukubhaliswa kweqembu elimele abathandana nobulili obufanayo. Omunye umshayimthetho uphinde wethula umthetho ozobeka izinyathelo zokujezisa, okuhlanganisa nokunikeza amalungu omphakathi amandla okubopha noma ubani asola ukuthi uthandana nobulili obubodwa. Izikhulu zaseTanzania, Zambia naseGhana nazo zike zagxeka abathandana nobulili obufanayo kulo nyaka odlule.

Imibono emelene nabathandana nobulili obufanayo isanda kudlondlobala ezingxenyeni ezithile zezwekazi kulandela umyalo kaPapa uFrancis emasontweni amabili edlule ovumela abefundisi ukuthi babusise abathandana nobulili obufanayo. IBurundi yavala ukusondelana kwabathandana nobulili obufanayo ngowezi-2009 emthethweni owawusayinwe umengameli ngaleso sikhathi, uPierre Nkurunziza, umholi owayebuswa ngesandla esiqinile okwase kuyiminyaka egcona abathandana nobulili obufanayo.

UNdayishimiye, nowayengujenene osewathatha umhlalaphansi, ungene esikhundleni ngowezi-2020 ngemuva kokhetho olwabhuqwa ukuboshwa nokuhlukunyezwa kwezishoshovu eziphikisayo, ngokusho kwezinhlangano ezilwela amalungelo.

Yize uNdayishimiye enconywa ngokususa imikhawulo ethile emithonjeni yezindaba nasezinhlanganweni zomphakathi, izingqapheli zithi uhulumeni wakhe awuka bhekani ngqo nenkohlakalo ekhona noma umlando omubi wamalungelo abantu wezwe.

Scroll To Top