Now Reading
Wayeqhakambisa isiShona nobu-Afrika emculweni uChimomba
Dark Light

Wayeqhakambisa isiShona nobu-Afrika emculweni uChimomba

Kulo nyaka ngabe ugubha iminyaka engama-62 umculi waseZimbabwe uJames Chimomba owadlula emhlabeni ngonyaka we-1990 eneminyaka engama-39.

Ngaleso sikhathi umculo wakhe wabe ususezingeni eliphezulu futhi usuthakaselwa nasemazweni amaningi okuhlanganisa nawaphesheya kwezilwandle. Uzakhele igama ngokuvelela emabhendini omculo ahlukene kuleliya lizwe eshaya isiginci esinenkosi phakathi. Lokho kwamenza inoni emabhendini. Iqembu lomculo lokuqala adlala kulo kwaba elabe libizwa nge-OK Success.

Kuthe lapho le bhendi isiyaziwa ngenxa yakhe washiya kuyo wadlulela ku-Ocean City Band. Nalapho kwaba iminyakana nje wabe eseshelwa iHuchi Band aficwe ukufa edlala kuyo. Yize ayedume ngesiginci wayebuye acule phambili njjengoba kwakwenza umculi wakuleli uRay Phiri kwiStimela. Uhlobo lomculo wakhe lwaluhlanganisa izinhlobonhlobo kodwa kuzisho ukuthi ugxile kwisigqi sase-Afrika. wabe ewuxuba kakhulu nesigqi saseKenya nesaseNingizimu Afrika neCongo. 

Ekuhlanganiseni kwakhe umculo uJames wayephinde asebenzise imisindo ye-American Country & Western. Lokho kwakwenza umculo wakhe ungathakaselwa nje kuphela ngaboHlanga e-Afrika kepha nasemazweni angaphandle njengayo iMelika. Endimeni yomculo uJames Chimombe wayaziwa ngegama lesihlabani somculi wase-United States of America uPhil Collins. Abalandeli bakhe babemteketisa ngokuthi unguPhil Collins waseZimbabwe ngenxa yomculo wakhe opholile owabe uqukethe umyalezo ojulile. Kwezinye zezingoma zakhe wayengakhohlwa ukuqhakambisa ulimi namasiko esizwe samaShona ayedabuka kuso. Kulesi sizwe babembiza ngoTuku okuyisithakazelo sakubo.

Waqala ukudlala isiginci  ekanye noThomas Mapfumo no-Oliver Mtukudzi osewalandulela leli owayengowokuzalwa eZimbabwe kodwa esafudukela eNingizimu Afrika. Ibhendi i-OK Success adlala kuyo ingelinye lamabhendi amakhulu futhi elaba ngelokuqala eZimbabwe lizinze  eCongo, i-OK Success yaqasha abaculi baseZimbabwe abaphambili futhi yakhiqiza izingoma ezishisa izikhotha ngeminyaka yawo-1960 kanye nawo-1970.

See Also

UTangi Mohave weClub Hide-Out 99 waba nesandla ekulolongenii uJames Chimombe ngesikhathi esafufusa kunguye isikhathi esiningi owayenandisa eClub Hideout 99. Ngeminyaka yawo-1980 uChimombe wayehola i-Ocean City Band, wahola iHuchi Band waze washona. Uphinde wachitha isikhathi neReal Sounds of Africa.

Waxoshwa ku-Ocean City Band  isizathu asizange sidalulwe. Phakathi kwama albhamu akhe kukhona ethi, eDiscography, Kudakwashe Botswana, Amahithi okuyigama lesiShona. Yize endela koyisemkhulu esemncane, kepha wayibeka induku ebandla. Kuyinamuhla umculo wakhe usadlalwa kakhulu eziteshini zomsakazo eZimbabwe.

Scroll To Top