Now Reading
Ubani okumele aphendule ngokusocongwa kwamaphoyisa nokuqothwa komphakathi?
Dark Light

Ubani okumele aphendule ngokusocongwa kwamaphoyisa nokuqothwa komphakathi?

Minyaka yonke ngoMandulo iNingizimu Afrika iba nosuku olukhethekile lapho kusuke kukhunjulwa amalungu ombutho wamaphoyisa asala enkundleni eqhuba umsebenzi wokuvikela umphakathi ngokulwa nobugebengu. Nalawo maphoyisa adlula emhlabeni ngokugula nangezinye izindlela zomhlaba awashiywa ngaphandle kulesi sikhumbuzo.

UMengameli wezwe nguye owengamela uhlelo lonke lokwethula inkulumo yosuku esuke igxile ekududuzeni imindeni nokuqinisa idolo labo abasayibambile ekhaleni lokulwa nobugebengu. Isikhumbuzo salo nyaka kube ngesehlukile ngenxa yesibalo esikhulu samaphoyisa abulewe ezweni.

Phakathi kukaMbasa wezi-2022 noMandulo wezi-2023 angama-34 amaphoyisa abulewe ezweni, amanye alimala. Kulezi zigameko bangaphezu kwekhulu abantu ababulewe kubona okukhona nabathola amachaphazelo ngokuba endaweni yesigameko ngesikhathi itholana phezulu. Abantu ababoshiwe bangama-76, abangama-25 kubo sebegwetshiwe abanye basahamba amacala. 

Enkulumweni yakhe uMengameli uRamaphosa uzame ngazo zonke izindlela ukuthoba amanxeba imindeni elahlekelwe, kepha iqiniso lithi labo abasuke besale enkundleni kusuke kungobaba nomama bemindeni abaneqhaza emindenini yabo ngokuhamba kwabo okuvuleka igebe nenxeba okuba nzima ukulala ngalo.

Ngaphansi kwesimo esejwayelkile lezi zibalo zibonakala ziphambana nezibalo zobugebengu zekota yokuqala ngonyaka wezi-2022/2023 ezakhishwa uNgqongqoshe Wamaphoyisa uMnu uBheki Cele ngoMbasa. Izibalo zaveza ukuthi ngalesi sikhathi bayi-6 228 abantu ababulawa eNingizimu Afrika, uma kuqhathaniswa nonyaka odlule okwabikwa abayi-6 424.

Olunye uhlobo lobugebengu obuhambisana nodlame njengokubamba inkunzi, ukushaya nokulimaza kwabikwa amacala ali-149 806. Esesonga uCele wakugcizelela ukuthi amaphoyisa asikho isidingo sokuthi afe ephethe izibhamu kumele nawo akwazi ukuzivikela.

Kuthiwani ngokuqothwa komphakathi

Sekungumlando ukuthi emuva kokwenza lezi zitatimende amaphoyisa abengagayelwe mphako ala ukhasha. Kuqale ngesibhicongo sokuthelwa othulini ngenhlamvu amadoda amahlanu okuthiwa ayengabasolwa emacaleni ahlukene futhi eyingxenye yamathimba ezigelekeqe eMariannhill esavanah Park abanye babulawelwa eDassenhoek.

Kuthe kusabatshazwa lezi zigameko yaphinde yasha futhi inganono eKing Cetshwayo eMpangeni lapho kwabulawa khona amadoda amahlanu nawo okuthiwa angabasolwa emacaleni athile. Ukukhuluma emphakathini kuthi amaphoyisa ayiphakile impi futhi osekwenzeka ukuthi sekubulawa nabantu abangenamacala. “Noma ngingeke ngakhuluma ngize ngome ngomshana wami ngoba angizazi zonke izindlela azihambayo, kodwa njengomndeni namanje kusasikhathaza ukuthi izingane zingabulawiswa okwezimpukane bese zimbathiswa igama lokuba ngabasolwa kuphele kanjalo,” kuzikhalela uMnu uSimo Ntuli ongumalume womunye wababulawa eMpangeni.

Ohlelweni lwezingxoxo kwesinye isiteshi somphakathi lapho bekukhulunywa khona ngobugebengu nokubulawa kwamaphoyisa omunye umlaleli ukhale ngokuthi endaweni abahlala kuyo angazange ayigagule, abasabulali ubuthongo ngamaphoyisa abavusa phakathi kwamabili kufunwe abafana bendawo kuseshwe. Uthe okubakhalisa kakhulu ukuthi amaphoyisa asuke engaziphethe izincwadi eziwagunyaza ukusesha, awazethuli okwenza kube nzima nokukholwa ukuthi asuke eqhuba umsebenzi wawo ngobulungiswa yini noma asefeza izinhloso zawo.

Omunye ukhomba omunye nomunye uvikela iso lakhe

INyuyana yamaphoyisa nojele iPolice and Prisons Civil Rights Union (Popcru) KwaZulu-Natal ithi izigelekeqe seziyiphakile impi, futhi ngendlela eziwaqotha ngayo amaphoyisa sekucacile ukuthi zifuna ukudla ngejozi izindawo ezithile ukuze kuqhubeke ubugebengu ngaphandle kokuphazanyiswa.

See Also

Ezinsukwini eziyishumi ezedlule sekubulawe amaphoyisa ayi-6 ezweni amathathu kuwo abulewe KwaZulu-Natal, elilodwa eNorth West, kwathi amabili alalelwa unyendle eWestern Cape. Kuzona zonke lezi zigameko lamaphoyisa abesemsebenzini. 

NgoLwesibili amalungu ale nyunyana abebhikisha ngaphandle kwenkantolo yeMantshi eMgungundlovu efuna banganikwa ibheyili abanye abasolwa esehlakalweni sokubulawa kwamaphoyisa kulesi sifundazwe. “Ngendlela esibona ngayo manje izigelekeqe zifuna ukuthatha isifundazwe. Sithi amaphoyisa awazivikele ngokusebenzisa izibhamu lapho ehlaselwa,” kusho uNobhala wePopcru KwaZulu-Natal uNthabiseng Molefe.

IPopcru ithi akulona iqiniso ukuthi lapho amaphoyisa ezivikela ngoku khona uma ehlaselwa asuke ehlukumeza umphakathi noma esebenzisa amandla namalungelo awo.

UNthabiseng uthe iyabakhathaza indlela uphiko olwelusa ukusebenza kwamaphoyisa i-Independent Police Investigative Directrorate (IPID) olusebenza ngayo. Uthe lolu phiko nalo lunesibopho sokuwavikela amaphoyisa.

Njengoba kusondela amaholidi ukusebenza kwamaphoyisa kuzoqashelwa kakhulu futhi kuzolandelelwa njengoba kuyiwo azobhekana nomsebenzi wokuqapha ubugebengu, ngakolunye uhlangothi nawo azobe ezibhekile ngoba nalabo abahanjelwe imindeni yabo ngesandla sawo angeke bakuthole ukuphumula bungakenziwa ubulungiswa.

Scroll To Top