Now Reading
Ngabe sekuyizinsuku zokugcina zePosi ezweni?
Dark Light

Ngabe sekuyizinsuku zokugcina zePosi ezweni?

Abezokutakula ePosini laseNingizimu Afrika baphothula uhlelo lokuhlenga lelibhizinisi ukuze benze isinqumo ngekusasa lamaposi. Amaposi amaningana ezweni awasebenzi ngokugcwele noma avaliwe ngenxa yezinkinga zezimali. Abanye abantu baseLimpopo bathi sekuphele iminyaka engaphezu kwemibili bedonsa kanzima ukuthola izimali zabo emaposini.

Imiphakathi eyahlukene ethembele ezinsizeni zaseposini ithi ithinteke kakhulu ngenxa yosizo olungathembekile kuleli bhizinisi likahulumeni. Amanye amahhovisi eposi abesebenzela izinkulungwane zabantu emiphakathini eqhelile asonqenqemeni lokuwa. Amaposi aseke aba nesithunzi manje aselahlekelwe ukwethenjwa amakhasimende awo. UNkk Selina Hlatswayo wohlelo lokungcwaba eRivoningo esigodini saseShigamane, ngaphandle kwaseMalamulele, uthe sebehlulekile ukuthola imali engaphezu kwezi-R21 000 kusukela ngowezi-2019. UNKK uHlatswayo uthe akasalithembi iposi.

“Izinkinga emaposini ziqale ngesikhathi sokhuvethe ngoba besingakwazi ukuthola imali yethu njengabangcwabi kuyasiphazamisa uma silungiselela ukungcwaba, angisafuni lutho olungihlanganisa namaposi,” kuchaza yena. Esinye isakhamuzi saseMalamulele, uRhulani Makhubele sehlulekile ukuthola imali ayigcinele izidingo zomzukulu wakhe. “Uhulumeni kumele angenelele ngoba asikwazi ukufinyelela imali yethu. Uhulumeni kumele asisize ukuze sithole imali yethu. Kuze kube manje, amahhovisi eposi awasebenzi ngokugcwele amanye avaliwe, kuyasiphazamisa. Amaposi kumele avuselelwe ukuze sikwazi ukuthola usizo.”

Uthisha, uSolani Manganyi, uthi abafundi abathumele izicelo ezikhungweni zemfundo ephakeme ngeposi bathwele kanzima ukuze bathole impendulo. “Kuyadumaza kakhulu ngalesi sikhathi. Abanye abafundi abakwazi ukuthola ama-imeyili, kodwa bafaka izicelo zokuya ezikhungweni zemfundo ephakeme. Balinde amafomu okufaka izicelo emaposini manje abatholi lutho.”

See Also

U-Anoosh Rooplal owa-Liquidator i-VBS uqokwe ukuba alawule uhlelo lokuhlenga amaPosi aseNingizimu Afrika. Umkhulumeli wakhe uLouise Brugman wenqabile ukuphawula, wathi bazophawula ngokuhamba kwesikhathi ngemuva kokushicilela uhlelo lokuhlenga. Abaphathi bePosi laseNingizimu Afrika nabo baveze okufanayo njengoba benqabile ukuphawula.

Scroll To Top