Now Reading
Kwabakwabo uyisibusiso ngomculo wesintu nowesiPutukezi
Dark Light

Kwabakwabo uyisibusiso ngomculo wesintu nowesiPutukezi

Ungene embonini yomculo kungeyona inhloso yakhe okuthe esephakathi nawo kwacaca ukuthi kwakuvele kuyinto abizelwe kuyo. Intandokazi yomculi uMarllen Preta Negra usezakhele igama ngokuba intandokazi yomculi eMaputo, eMozambique lapho engowokuzalwa khona.

Ugxile emculweni wePop, kanti okumenza athandwe kakhulu ukucula ngezilimi ezahlukene zomdabu abuye ashebe nesiPutukezi. Le ntokazi ithi yayinezinhloso zokuba ngumsebenzi njengeningi lamantombazane akhule nawo, umculo wahlangana nawo endleleni.

Wazalwa ngoNcwaba we-1983 ephuma emndenini wabantu abajwayelekile, kungekho nosendimeni yomculo. Emuva kokuqopha I-albhamu yakhe yokuqala eyaba yigolide akabange esabheka emuva. Enye yezingoma zakhe ezisashisa izikhotha namanje kukhona ethi “Xolola” nethi “Xanisseka”. EMozambique ubalwa neningi labaculi besifazane asebephumelele ukubeka leliya lizwe kwibalazwe esebenzisa iphimbo lakhe. Akakufihli ukuthi kukhulu akufundile nakuncelile kubaculi nakubabhali bezingoma baseNingizimu Afrika kusuka angena kulo mkhakha.

See Also

“Isifiso sami ukubona abaculi namaciko ngokubanzi abadabuka emazweni angaphansi kweSouthern African Development Community behlangana bakhiqize umculo ngezilimi zamodabu. Umculo njengezemidlalo yilona khambi eliyiselapha futhi lisihlanganise njengama- Afrika.” usho kanje. Lo mculi uthi kumqoka ukuthi njengamaciko basebenzisane nohulumeni bamazwe abazalelwa kuwo ngoba leyo ngenye yezindlela abangelusa ngayo uhulumeni njengoba bona beyizwi lomphakathi baphinde bafane namanxusa amazwe

Scroll To Top