Now Reading
Imbokodo kwezokwakha isalila ngokukhwezwa kwamadoda
Dark Light

Imbokodo kwezokwakha isalila ngokukhwezwa kwamadoda

Abesifazane abayingxenye yezokwakha eNorthern Cape bathi bacindezelekile embonini egcwele abesilisa. Bama kwelokuthi badonsa kanzima ngokwezimali, njengoba uhulumeni enikeza amadoda amaningi umsebenzi wakhe wokwakha.

Laba besifazane baveze imibono yabo kuHuman Settlements Women Indaba eRoodepan, eKimberley. Inhloso ye-Indaba ukukhuthaza abesifazana ukuthi basebenzise amazwi abo futhi baqhamuke nezixazululo zezinkinga embonini yezokwakha.

Laba besifazane banxuse uhulumeni ukuba alethe ngamabomu izinhlelo zokwakha ezinkampanini eziphethwe ngabesifazane.

Omunye walaba besifazane uthe, “Le mboni igcwele abesilisa, lapho njengabesifazane, akulula ukuqhuba leli bhizinisi, ikakhulukazi eNorthern Cape.” Omunye unezele ngokuthi, “Ukuphela kwento esiyidingayo ukwesekwa nguhulumeni wethu.

Uma sithola ukwesekwa uhulumeni uzohamba endleleni enhle yokulethwa kwezidingo kubantu.” Ngasekuqaleni kwale nyanga, abesifazane abasemkhakheni wezokwakha e-Eastern Cape bahlangane noNgqongqoshe wezemiSebenzi yoMphakathi kanye nengqalasizinda uMnu uSihle Zikalala emzamweni wokubhekana nezingqinamba ezivimbela ukukhula kwabo kulo mkhakha.

USihlalo weSA Women in Construction and Building esifundazweni, uNkk uNomfuneko Bojana-Matshoba, unxuse uhulumeni ukuthi akubhekisise lokhu ngale nyanga yabesifazane.

See Also

Uthe, “Bafaka bonke osonkontileka echibini kodwa akukho mnyakazo, abekho osonkontileka abanikezwa ithuba lokubhida noma banikwe ithuba lokukhula besuka ebangeni lokuqala baye kwelaphezulu, basuke besechibini-nje. Sifuna ungqongqoshe aqinisekise ukuthi izinhlelo ziyavuselelwa ukuze zikhulise ukubamba iqhaza kwabesifazane”

Scroll To Top