Now Reading
Abasebenzi basakhala ngezinga eliphansi lokuqasha kuhulumeni
Dark Light

Abasebenzi basakhala ngezinga eliphansi lokuqasha kuhulumeni

UNobhala-jikelele weSouth African Federation of Trade Unions (Saftu) uMnu uZwelinzima Vavi (osesithombeni) usenxuse uhulumeni ukuthi andise izikhungo zikahulumeni ngokuqasha izisebenzi zikahulumeni eziningi.

Ethula inkulumo yomfelandawonye wosuku lwabasebenzi eThekwini ngoMsombuluko, uVavi uthe uhulumeni udinga ukuholela abasebenzi bakahulumeni amaholo angcono.

“Isidingo sokuqala wumsebenzi walabo abangasebenzi, iholo lempilo libiza ama-R75 ngehora kulowo nalowo msebenzi noma okungenani libe izinkulungwane ezili-R12 500 kulowo nalowo msebenzi, ukunwetshwa kwezikhungo zikahulumeni ukuze othisha bande, abahlengikazi bande amaphoyisa, amaphoyisa ophiko lwezamajele abengeziwe., osonhlalakahle abengeziwe, amaphoyisa omgwaqo amaningi angaqashwa futhi akhokhelwe kangcono,” Kwengeza uVavi.

Amakhulu abasebenzi, amalungu ezinyunyana ezingaphansi kwe-SAFTU ahambele umgubho womfelandawonye woSuku Lwabasebenzi. Abanye abasebenzi bakholelwa ukuthi uhulumeni usehlulekile. Omunye wabo nguNirasha Pillay. “Okudumaza kakhulu ngosizi lwabasebenzi wukuthi izinga lokuqashwa kwezisebenzi zikahulumeni alihambisani nokukhula kwesibalo sabantu, uma ubheka ukukhula kwesibalo sabantu senyuke kakhulu safinyelela ezigidini, nokho umkhakha kahulumeni umile noma umile. empeleni kuncipha.”

 “Uma ubheka isibalo sabahlinzeka ngezidingo uma kuqhathaniswa nokukhula kwesibalo sabantu, sincane kakhulu ngesibalo kodwa uma uhulumeni ekhuluma ngokunyuka akabheki ukuthi kuyahambisana yini nokukhula kwesibalo sabantu futhi empeleni siqhathanise nezigidigidi zabantu. isabelomali sabo esingenabo neze ubulungiswa kubasebenzi.”

See Also

Abanye bathi uyaqhubeka umshikashika wamaholo angcono. USboniso Mbatha noScelo Ngcetshani bathi bajoyine izinyunyana ngethemba lokuthi bazokwazi ukulwela amaholo angcono. Kodwa, baphoxekile ngokuthi uhulumeni akenzi okwanele ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi bahola kahle ngomsebenzi wabo.

“Emsebenzini, sijoyina izinyunyana ukuze zisilwele ukuze sithole amaholo angcono kodwa uhulumeni uhlehlisa izinzuzo zabasebenzi; uhulumeni uyakhohlwa ukuthi sinemindeni esondlayo. Usuku lwabasebenzi lwangomhla lu-1 kuNhlaba ngo-1973 abasebenzi bangena esitelekeni esingavikelekile belwela amaholo angcono bebheka emuva siyaziqhenya ngalokho okwenziwa yilabo basebenzi ngakho sijabulela amalungelo abasebenzi.”

Scroll To Top