Now Reading
Akakufihli ukuthi ngomculo udlulisa nemiyalezo yezepolitiki
Dark Light

Akakufihli ukuthi ngomculo udlulisa nemiyalezo yezepolitiki

Ukucula ngezilimi ezihlukene zesintu zezwe azalelwa kulo iMozambique ngenye yezinto ezenza umculo wakhe ungene ugxile kubantu.

USelma Uamusse useneminyaka engaphezulu kwama-30 afudukela ePortugal, kodwa akakhohliwe imuva lakhe. Okunye okumenza ahluke kwabanye abaculi ukuthi akagxilile kuhlobo olulodwa lomculo.

Ukwazi ukucula irock nayilapho eseke wabonakala ecula neqembu elaziwayo kulo mculo iWrayGunn. Useke wacula futhi neqembu le-afrobeat iCacique’97 kanye neselizakhele igama emculweni wokholo iGospel Collective.

Umculo kaSelma uyingxubevange yomculo wakudala waseMozambique, lapho ehlanganisa khona isiPutukezi nolimi lwesiChangana.

I-albhamu yakhe yokuqala esihloko sithi “Mati” ayigcinanga nje ngokushisa izikhotha eMozambique, kodwa yaduma nasemazweni angomakhelwane kuze kuyoshaya ePortugal.

Akakufihli ukuthi ngomculo uyakwazi ukudlulisa imiyalezo eminingi okuhlanganisa neyepolitiki nokukhuluma ngempilo nenhlalo yabantu.

See Also

Ukhule ebukela kubaculi abayibekile induku ebandla ezwenikazi i-Afrika njengoMirriam Makeba, uMargaret Mcingana owayaziwa ngoMsingana, uCesária Évora waseCape Verde ngisho nabaphesheya kwezilwandle njengoNina Simone.

Noma esahlala emazweni aphesheya, akakhohliwe ukuthi izimpande zakhe ziseMozambique ngoba usazigqaja ngolimi lwakhe lwebele.

Ephawula ngonyaka odlule ngesimo sezepolitiki kuleliya lizwe wathi, usenethemba lokuthi izinto zisazobuyela esimweni sazo, inqobo nje uma uhulumeni wakhona ezobeka abantu phambili.

Scroll To Top