Now Reading
Khona kucishe kwenzeka inhlekelele
Dark Light

Khona kucishe kwenzeka inhlekelele

Abaningi kabanakanga ukuthi ukukhipha igama kukaSomlomo lokuthi iNdlu (iPhalamede) iguqile okwesikhashana bekuphuca amandla okuvikeleka kwamalungu e-EFF njengemalungu eNdlu kunika ibutho (Presidential Guard) lezokuphepha kukaMengaleli amandla engeziwe ukuthi enze noma yini ukuvikela iNhloko yoMbuso – ngisho nokudubula imbala.

Akukho ukungabaza ukuthi ukube bekusendaweni ethe ukuvuleka ngaphandle noma ukube obekwenzeka kuqhubeke isikhashana bekuzofika emandleni kulimale abantu noma bafe kuvikelwa iNhloko yoMbuso nokuyinto esemthethweni.

Scroll To Top