Now Reading
Ukwesaba ekutheni kuXi Jinping kuvuke uMao Zedong
Dark Light

Ukwesaba ekutheni kuXi Jinping kuvuke uMao Zedong

Emlandweni wepolitiki yaseChina nakwiqembu iChina Communist Party (CCP) akhona amagama angaconsi phansi. Lawa ngamagama afana nelika Sihlalo uMao Zedong, uDeng Xiaoping noJiang Zemin.

Kukhona ukuvumelana ukuthi kulawa womathathu elika Sihlalo uMao lihamba phambili.  Lona ngumholi omataniswa nokukhula kwegagasi leChina kwipolitiki yesifunda nomhlaba jikelele. Njengomuntu owavusa ‘umoya wobuShayina’ akwazi ukuba njengebutho (isizwe) aphuma obhukwini lwengcindezelo nobubha.

Kwabanye uMao akuyena nje umholi weqembu lamakhomanisi akuleliyazwe kepha kwabe kunguthisha, ingcithabuchopho kanye nonkulunkulu wase mhlabeni. Wedlule  emhlabeni ngonyaka we-1976, eneminyaka engama-82.

Eminyakeni engama-47 alala ubuthongo bafuthi uMao,  emhlabeni nakwi China eyehlukile sekukhona ukuqaphela kwabathile nokulandelwa ngukwesaba ukuthi kungenzeka ukuthi uvukile kuMengameli uXi Jinping.  Yize uMao wayevame ukumamatheka, uJinping kalaziwa izinyo lakhe.  Emhlanganweni wakamuva we Comminist Party uqokwe ihlandla lesithathu yizithunywa eziyizi- 2300. 

Utuswa ngokuqeda ububha eChina nokukwazi ukufukula umnotho wezwe. Izinkomba zithi umnotho waseChina uzokwedlula owaseMelika eminyakeni nje engaphansi kwemihlanu nokuyinto enza alale engalele amaMelikana.  Emizamweni yokukhuba iChina uMengameli waseMelika uBiden, ukwenze kwangaba yimfihlo ukunqanda ukudlondlobala kwezobuchwepheshe.

Ukwenza nje lokhu uBiden naloyo amlandele ngesikhundla uTrump wenze konke ukunqanda ukudlondlobala kweChina ngaphansi kuka Jinping.  NjengoMao uJinping umile ekutheni iqembu kumele lingene ligamanxe ekutheni umbuso uphethwe kanjani. Kanamahloni ukuthi yipolitiki okumele yeluse ibhizinisi. Namuhla uhola izwe elinabantu ababalelwa esigidini – 1,43.

Ngaphansi kuka Jinping iChina ikwazile ukuba ngumlingisi omqoka kwipolitiki yamazwe. Ubuchwepheshe kwayo nokwedlulisa izinkampani zakhona ezifana no Huawei kuphazamise izikhondlakhondla ezifana no Apple ebizizichanasela nje.  Njengoba kunempi nje e-Ukraine isandla sensimbi seChina sibhidlize abede bedala imibhikisho eHong Kong, kanti ibheke ngeso elingenamusa okwenzeka eTaiwan, eJapan nase South China sea. 

Kukhona nokwesaba kwabasentshonalanga ukuthi uma iChina ingaphumela obala nje yeseke iRussia lapha e-Ukraine kungasho ingcindezi ephindaphindiwe kwezomnotho wamazwe.

See Also

Ongoti bezomnotho bahlale baxwayise amazwe asetshonalanga ngokungazikhohlisi ngekusasa namandla eChina kaJinping nabathi iyingozi umnotho wayo unamandla noma uphansi ngoba liyizwe elingaqondakali neli namakhono amaningi. 

Abanye nje bake bathi njengoba ukhuvethe beluyihlasele izoguqa. Nakhona kuthiwe uma enza nje kuzolimaza umnotho kepha amaShayina ayaqhubeka nempilo.

Ukuphinde aqoke uJinping kubukeka kuyindlela iCommunist Party efuna ukuqinisekisa ukuthi iphupho neqhingasu lokuginga iMelika liyaphumelela ngaphansi komholi, iqembu nombono owodwa njengoba uMao ayekuqalile.

Scroll To Top