Now Reading
Ingqalabutho: uBaba uPatrice Emery Lumumba
Dark Light

Ingqalabutho: uBaba uPatrice Emery Lumumba

UBaba uPatrice Emery Lumumba wazalwa zi-2 kuNtulikazi kowe-1925 wayengusopolitiki waseCongo futhi engumholi wenkululeko owasebenza njengoNdunankulu wokuqala weDemocratic Republic of the Congo (eyayiyiRepublic of the Congo) kusukela ngoNhlangulana kwaze kwaba nguMandulo kowe-1960.

Wadlala indima enkulu ekuguqulweni kweCongo kusuka ekubeni yikoloni leBelgium iba izwe elizimele. ULumumba wayezigqaja ngokuba ngowase-Afrika futhi eqhakambisa ukuba yiPan-Africanist.

Wahola iqembu leCongo National Movement (MNC) kusuka ngowe-1958 kwaze kwaba sekubulaweni kwakhe. Wavinjelwa ngenkani endizeni ebheke e-Elisabethville ngomhla ziyi-17 kuMasingana kowe-1961.

See Also

Ekufikeni kwakhe, yena nabangane bakhe babanjwa baboshwa baya eBrouwez House, lapho bahlukunyezwa ngamaphoyisa aseKatangan nawaseBelgium, ngenkathi uMengameli uTshombe kanye nekhabhinethi yakhe benquma ukuthi bazokwenzani ngaye. Kamuva ngalobo busuku, uLumumba waqhutshelwa endaweni eyihlane lapho, ngokusho kwemibiko, amaqembu amathathu okudubula ayehlangene futhi eyalelwa yisikhulu senkontileka saseBelgium uJulien Gat.

Scroll To Top