Now Reading
Inyunyana ilwisana noMengameli eTunisia
Dark Light

Inyunyana ilwisana noMengameli eTunisia

Inyunyana yabasebenzi enamandla eTunisia ihlasele izinhloso zikaMengameli zezepolitiki nezomnotho ngoMgqibelo, okuhlanganisa nokhetho lwale nyanga, yathi ngeke isakwamukela lokho ebikubiza ngokuthi usongo lwentando yeningi enseleleni yayo ecacile ebhekiswe kuMengameli . Inyunyana i-UGTT ithi inamalungu angaphezu kwesigidi futhi isikhombise ukuthi iyakwazi ukukhubaza umnotho ngeziteleka. Ike yeseka uMengameli uKais Saied ngemuva kokuthatha amandla ngonyaka odlule, kodwa kwezinye izikhathi izwakalise ukuphikisa okukhulu. “Asisayemukeli indlela yamanje ngenxa yokungacaci kwayo kanye nokubusa komuntu oyedwa, kanye nezimanga ezingemnandi ezizifihlayo ngekusasa lezwe kanye nentando yeningi,” kusho umholi we-UGTT uNoureddine Taboubi enkulumweni yakhe nezinkulungwane zabalandeli. “Ngeke singabaze ukuvikela amalungelo nenkululeko noma ngabe kungabiza malini,” engeza, ekugxekeni kwakhe okuqinile okubhekiswe kumengameli. U-Saied wavala iphalamende elikhethiwe ngonyaka odlule futhi wathatha isinqumo sokuthatha amandla ombuso awabeke kuye yedwa  ngaphambi kokubhala umthethosisekelo omusha owaphasiswa kuleli hlobo kunhlolovo enamanani amancane abantu abavotile, okwaholela kukhetho olukulenyanga.

UTaboubi uthe ukhetho lwalenyanga  “aluzokuba nombala nokunambithiseka” ngenxa yomthethosisekelo kaSaied nokuthi ivoti alinakho ukuzwana kuzwelonke.

Abagxeki bakaMengameli izenzo zakhe baziphakamisa njengokuvukela umbuso futhi babambe imibhikisho. USaied uthi izenzo zakhe bezidingeka ukuze kusindiswe iTunisia. Yize i-UGTT ike yazwakalisa ukukhathazeka ngaphambilini, iyekile ukuphikisana ngokusobala nenhlosohlelo yakhe, ngaphandle kwesiteleka sasehlobo esimayelana namaholo nokuncishiswa kwezindleko.

See Also

Kulo nyaka, njengoba umnotho uqhubeka nokuquga, uhulumeni omusha kaMengameli u-Saied  ucasule i-UGTT ngokuphakamisa ukuqeda uxhaso  kanye nokwakhiwa kwezinkampani zikahulumeni ngenhloso yokuhlengwa yi-International Monetary Fund edingekayo ukuze kugwenywe ukuwohloka kwezomnotho zezwe . “Ngeke silandele izivumelwano eziyimfihlo uhulumeni anazo neMonetary Fund, abasebenzi ngeke bayivume leyonto” kusho uTaboubi.

Scroll To Top