Now Reading
Amakhadi ezinsuku ezikhethekile
Dark Light

Amakhadi ezinsuku ezikhethekile

Amakhadi okubingelela aqala ukuthunyelwa cishe eminyakeni eyikhulu edlule ngesikhathi iposi kuseyilo kuphela ongathumela ngalo. Namuhla sithumela amakhadi ngezinsuku zokuzalwa, ngoKhisimusi nangezinye izinsuku ezikhethekile.

Ungakwazi ukusebenzisa ikhadi ngokubingelela noma uthumela umyalezo. Ukuhlobisa ingaphambili lekhadi kuyiprojekthi ngokwayo. Uzothola imibono eminingi kuyo yonke indaba. Bhala umyalezo okhethekile ngaphakathi ekhadini. Lapho uthola isipho, ungenza ikhadi elikhethekile lokubonga.

Hlobisa ingaphambili lekhadi ukuze libukeke njengesipho ositholile. Bhala igama lokubonga umuntu okuphe isipho, usho ukuthi ujabule kangakanani. Uma uzoba nomcimbi  yenza isimemo sakho. Hlobisa ikhadi ngeminyaka ngezithombe zendikimba yephathi.

Scroll To Top