Now Reading
Indlela ehlukahlukene ngombala nokuzifihla kwezilwane
Dark Light

Indlela ehlukahlukene ngombala nokuzifihla kwezilwane

Ngenkathi abanye bethu begqama esixukwini abanye bavame ukuhlangana futhi kuyafana nasezilwaneni. Lolu hlelo lwesifundo sokufihla isilwane luchaza eminye yemibono futhi lunikeza umsebenzi ojabulisayo wokusiza izingane ziqonde ukuthi ukufihla kusebenza kanjani.

Ulwazi Lokufihla

  Umbala kanye/noma iphethini yesilwane ngokuvamile ukusivumela ukuthi sihlangane noma sihluke endaweni yaso. Lokhu kuzisiza ukuba zibaleke ezizingelayo noma zizingele ngokuphumelelayo ngokuba nzima ukuzibona.

  Uma ihlangana nesizinda sayo ibizwa nge-camouflage.

  Ngokwesibonelo, izilwane eziningi ezihlala ezindaweni ezineqhwa zimhlophe, njengebhere elimhlophe. Izilwane eziningi ezihlala ogwadule zinombala wesihlabathi, izilwane eziningi ezihlala ezihlahleni ziluhlaza, izilwane eziningi ezihlala emadwaleni zihambisana nombala wamadwala futhi izilwane eziningi ezihlala eduze nomhlabathi zinombala wenhlabathi. Amaphethini, njengemigqa noma amabala, angasiza futhi ukufihla isilwane.

  Unwabu lungashintsha ngisho nombala walo ukuze uhambisane nendawo elikuyo.

  Izilwane ezigqamayo zivame ukuba nemibala egqamile, lokhu kungenxa yokuthi ezweni lezilwane umbala ogqamile usho ingozi noma ushevu.

  Bheka ezinye izithombe zezilwane, iziphi izilwane ezifihliwe futhi ezigqamayo endaweni ezizungezile.

  Yenza ikhadibhodi lokusika isilwane bese ulifaka umbala ngezimpawu ukuze lifihle umbala wekamelo lakho.

See Also

Imibuzo

  Kubizwa ngokuthini lapho isilwane sihlangana nendawo yaso?

  Yiziphi izizathu ezimbili ezenza isilwane sizihlanganise nendawo yaso?

  Yiziphi izindlela ezimbili isilwane esingahlangana ngazo nendawo esikuyo?

Scroll To Top