Now Reading
Ichashaza ezweni sakhile
Dark Light

Ichashaza ezweni sakhile

Imibiko yacishe nsuku zonke mayelana nokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane iyakhathaza. Osekungumkhuba muva nje yikuthi kabandlwengulwa nje kuphela kepha bayabulawa, izidumbu zabo zishiywe zidindilizile, zilengiswe emithini noma zigqitshiwe emathuneni angajulile.

Lezi zehlo zobulwane zibikwa kuyoyo yonke imiphakathi futhi abenzi bobubi kabanabala ngoba zonke izinhlanga zikhala esifanayo. Lokhu kuyasilulaza njengesizwe kakhulu abesilisa ngoba cishe kuzo zonke izigameko umsolwa nogcina egwetshwa ngowesilisa.

Njengezwe singakusho konke okuhle ngathi, sibalule umlando omuhle womzabalazo nokubuyisana, konke akusho lutho uma udaba lokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane kusade kugqamile. Ngamafuphi kukho konke okuhle esiyikho nesingaba yikho lesi sihlava sizode silichashazi elimnyama nelisibeka kabi ezweni sakhile.

Scroll To Top