Now Reading
UNdunankulu abamqoke ekuseni bamkhipha ntambama
Dark Light

UNdunankulu abamqoke ekuseni bamkhipha ntambama

Ifakazekile inkulumo ethi ‘kupolitiki usuku yisikhathi eside kakhulu’. Lobu bufakazi buvela eBritain lapho uNdunakulu wakhona wesithathu wesifazane uNkk uLiz Truss ebhekene nenkanankana yokuhlehlelwa zikhuni ngaphakathi eqenjini.

Ungene ngenkulu inhlokomo ngesikhathi kududulwa isiqhwaga uMnu uBoris Johnson ezinsukwini nje kungakedluli iNdlovukazi yamaNgisi. Ukungena nokubukeka kwakhe kwenze abanye bakhumbula uNdunankulu wokuqala wakuleliyazwe uMargaret Thatcher. Namuhla konke lokho sekungumlando kulandela ukusula kwakhe. Olunye nje ucwaningo luveze ukuthi abanye ababemxosha namuhla bancamela ukuba abuye uJohnson.

UNdunankulu uTruss uhlangane noMnu uGraham Brandy ophethe ikomiti elaziwa ngokuthi yi-1922 Committee. Yilo lolu hlaka olubeka lukhiphe oNdunankulu ngakho ukuba ukusondela zisuka nje bekusho ukuthi inkulu inkinga. Sekungumlando ukuthi emuva kwalo mhlangano izolo usulile uNdunankulu.

Scroll To Top