Now Reading
Sekulele kuMengameli ngokusayina uMthetho wezokulingana kubasebenzi
Dark Light

Sekulele kuMengameli ngokusayina uMthetho wezokulingana kubasebenzi

Ukuchitshiyelwa kwakamuva koMthethosivivinywa Wokulingana Kwabasebenzi i-Employment Equity Amendment Bill okumanje ulinde isigxivizo sikaMemngameli uCyril Ramaphosa kuza nezinguquko ezinqala ezizolekelela osomabhizinisi abancane.

Ngokusho kwezazi zomthetho zenkampani yabameli iWerksmans Attorneys uGillian Lumb noNadeem Mahomed, abaqashi abancane yibo abazothinteka kakhulu  ngalolu guquko oluchaza umqashi. Ezinye zezinguquko zizosho ukushiywa ngaphandle abaqashi abanabasebenzi abangaphansi kwama-50, noma ngabe benza inzuzo engakanani ebhizinisini.

Ngenxa yalokhu kuchibiyela, abaqashi abancane angeke kusadingakala ukuba bahambisane nombandela okhuluma ngohlobo oluthize lomqashi okuhlanganisa nokuqasha ngendlela yokulingana kanjalo nokufakwakwezinhlelo zokulingana kwabasebenzi, konke okudinga kubikwe eMnyangwe Wezokuqasha Nowabasebenzi. Lokhu kuzokwehlisa umthwalo osemahlombe kubaqashi abanabasebenzi abangaphansi kwama-50, ngokusho kwabakwaWerkmans Attorneys.

UMthathosivivinywa osuchibiyelwe i-Employment Equity Amendment Bill, waphasiswa yiPhalamende ngoNhlaba nonyaka ngokuhlanganyela noMkhandlu Wezifundazwe. Osekulindelekile ukuthi uMengameli awusayine njengomthetho. Kulindeleke ukuba uqale ukusebenza ngoMandulo wezi-2023 ngenhloso yokulekelela ukwenza izinguquko ezindaweni zokusebenzela eNingizimu Afrika. Ngalokhu kuchibiyela kuzosho ukunika amandla uNgqongqoshe woMnyango Wezokuqasha Nemisebenzi uMnu uThulas Nxesi.

See Also

UMqondisi Osabambile kuLabour Policy and Industrial Relations uMnu uThembinkosi Mkalipi, uthe akusensuku zatshwala umengameli asayine. Uxwayise ngokuthi ngisho namabhizinisi angasebenzisani ngqo nohulumeni kuzophoqeleka ukuba ahambisane nalo mthetho ngaphandle kweSouth African National Defence Force, iNational Intelligence Agency neSouth African Secret Services. Uqhube wathi kungekudala uMnyango uzokhipha uhlu lwemikhakha ezothinteka ngalo mthetho ukuze kuzwakale uvo lomphakathi.

Eminye yemikhakha ethintekayo ngowezemfundo, owokwakha, ukuthunyelwa kwamanzi, ukuthunthwakwendle, izimayini, ukudayiswa kwezindlu nemishuwalensi.

Scroll To Top