Now Reading
ONgubane abayindlu yobuKhosi abakwaMatomela
Dark Light

ONgubane abayindlu yobuKhosi abakwaMatomela

UMntwana weNkosi uBhongo wazala uMbethekazi, uMkhubukeli noGilo. UMbhethekazi wazala uNduluzana yena wazala uSibindi. UMkhubukeli wazala uHlahla yena wazala uNgaqangana owazala uMehlokazulu. 

KuMaDlamini waseSwazini uGilo wazala uBiza. UBiza waganwa ngamakhosikazi amathathu; uMaNdlovu, uMaNzuza noMaMweli. KuMaNdlovu wazala uMqathi noDubifunda Bashingile. KuMaNzuza wazala uBhantshi Macala Mcosi, uGanana, uNomkhimbili, u-Antoniya, Nonyundu noBhekephi. UBhantshi wazala uSiphiwe, uDumisani noMthandeni Petros. UMthandeni wathatha uMaNzuza wazala uThanda, Nothando, Mthandiwokuthula, Wandile, Ntombiziningi, Thandazani, Aphelele amaBomvu. Umuzi wakubo kaMthandeni kusekuPhindeleni, eNhlonga. Namhlanje abantu benza sengathi inzalo kaBhongo ayiqhamuki ebukhosini basemaBomvini, ngomunye nje uNgubane ongaziwa. 

Ngokufanayo nenzalo kaNyamazane nayo igcina isithathwa njengoNgubane ongahlanganise lutho nobukhosi bamaBomvu. Lokhu kudalwa ukuthi abanye balezi zindlu nabo basuke bazibize ngoNgubane Bhongo noma uNgubane Nyamazane. Lokho bese kuyabaqhelanisa kulaba bakwaMatomela abayindlu yobukhosi. Ngaleso sizathu umuntu ugcina esethola abakwaMatomela sebeganana nabakwaBhongo nabakwaNyamazane, bethi akusibona abendlu yakubo. 

See Also

Lokho kungamanyala nehlazo elikhulu kakhulu. Akusilo iqiniso ukuthi inzalo kaBhongo noNyamazane bangabenye indlu nje. Bangabantwana beNkosi uNdlovu, onguyise kaMatomela. Okubonisa ukuthi uBhongo, uNyamazane noMatomela bangabomuntu munye, ukubanjelwa kukaNyoniyezwe ebukhosini nguSibindi kaNdyluzana wendlu kaBhongo kwakugcwalisa lokho.

  • UMehluleli uMjabuliseni Isaac Madondo oyiPhini likaMengameli WamaJaji KwaZulu-Natal nongumbhali wencwadi ethi: Umsuka Nemvelaphi Yomuntu Omnyama. Ngaleli bhuku ungashayela ku: 082 6952800.
Scroll To Top