Now Reading
Umyalezo kaMengameli awubhekise esizweni ngomnotho
Dark Light

Umyalezo kaMengameli awubhekise esizweni ngomnotho

UMengameli uCyril Ramaphosa usenxuse osomabhizinisi ukuthi basize ekusebenziseni amandla, ithalente, amakhono kanye nolwazi lwentsha ukuze kuthuthukiswe umnotho. 

Encwadini ayibhalele isizwe ngasekuqaleni kwesonto, uRamaphosa ugxile kakhulu ekuzuzweni kohlelo lukahulumeni lwabasizi ezikoleni osekusukela ngowezi-2020 kwabona intsha ebalelwa kuma-600 000 ifakwa ezikoleni ezweni lonke ukuzokweseka othisha emakilasini. Lolu hlelo luhlinzeka ngokulungiswa, ukuvikeleka, ukukhiqizwa kwengadi yokudla kanye neminye imisebenzi yokunakekela. 

URamaphosa uthi lolu hlelo lwezinyanga eziyishumi lokufaka abantu emsebenzini lunikeze ababambiqhaza imali eyisibonelelo sikahulumeni kanye nokuqeqeshwa okugunyaziwe emikhakheni eminingi, kusukela ekufundeni ngedijithali kuya ekugcinweni kwamabhuku okuyisisekelo, kusukela ekunakekelweni kwezingane nentsha kuya ekubetheni, ukupulasitela nokufaka amapayipi. Unxuse amabhizinisi ukuthi asebenzise leli thuba leNtela Yentela Yokuqashwa ukuze aqashe abantu abasha abaningi futhi bakhe amalearnership. Uthi bangasebenzisa inkundla ye-SAYouth.mobi ukukhangisa ngamathuba akhona ezinkampanini zabo. 

See Also

Inkundla, ehlanganisa iminyango kahulumeni eminingi kanye nezinhlaka ezifana ne-Ejensi Kazwelonke Yokuthuthukiswa Kwentsha, iHarambee Youth Employment Accelerator kanye neSikhwama SemiSebenzi njengamanje sinentsha eyizigidi ezi-2.9 ebhalisiwe kuyo. Uphinde wanxusa izinhlangano ezigxile emiphakathini nezindawo zokufunda ukuthi zibe yingxenye yokwakha ikusasa elisha lentsha.

Scroll To Top