Now Reading
Umangazwe eyokugunyaza ukusesha kwaDonald Trump
Dark Light

Umangazwe eyokugunyaza ukusesha kwaDonald Trump

Umhlaziyi wezomthetho uchaze ukukhishwa kwencwadi egunyaza ukusesha emzini wowayenguMengameli wase-United States uDonald Trump “njengokumangazayo nokungakaze kubonwe ngaphambili.” 

Ukusesha kwaqinisekiswa okokuqala esitatimendeni esikhishwe nguMongameli wangaphambili owathi “indlu yakhe enhle” ePalm Beach Florida, yayivinjezelwe futhi igcwele iqembu elikhulu lama-FBI agents.

UTrump akazange adalule ukuthi kungani lokhu kugasela kwenzeke futhi uMnyango Wezobulungiswa awuphawuli ngophenyo oluqhubekayo kodwa amaphuzu asabalele okubika ukuthi lokhu kuyingxenye yophenyo ngokuphatha kwakhe imibhalo kamongameli okungenzeka ukuthi yasuswa ngokungemthetho eWhite House yayiswa endaweni yakhe yangasese – okuyicala lombuso ngokwemibandela yoMthetho wamarekhodi kaMongameli.

Njengoba uphenyo oluningi kangaka lwezomthetho lwaluqhubeka ezingeni lombuso kanye nezwe kulowo owayenguMongameli, akuzange kucace ngokushesha ukuthi inhloso yokusesha i-FBI endaweni yakhe yokuhlala e-Mar-a-Lago yayimayelana nani. 

Kepha ngokuqinisekile kuthumele ukushaqeka kuyo yonke isikhungo sezepolitiki uma kubhekwa isimo esiphezulu salesi senzo, njengoba uSolwazi uPenelope Andrews waseNew York Law School echaza.

“Kuyamangaza ngempela kodwa futhi akukaze kwenzeke. Kodwa ngeke kugwemeke uma umuntu ecabanga ngemibuzo eyahlukene eyenziwa ngomengameli ikakhulukazi amarekhodi kamongameli. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi iqiniso lokuthi i-FBI ingene emzini kaMongameli eFlorida liphakamisa ukuthi, uyazi, banobufakazi obucacile bokuthi kungenzeka ukuthi benziwe ubugebengu, nokuthi lapho benza uphenyo, kukhona abakutholayo.”

Izindaba zokuseshwa kweFBI zivela kuMengameli wangaphambilini uqobo owakhipha isitatimende ethi iMelika manje isiyizwe lesithathu, ukuthi lokhu kwakuwukuziphatha kabi kwabashushisi kanye nokusetshenziswa kwezikhali zohlelo lwezobulungiswa. 

See Also

Kodwa uSolwazi Andrews unikeze umbono owengeziwe mayelana nokuqina kwezomthetho okungahambisana nokukhishwa kwewaranti yokusesha enjalo.

“Mabili amagatsha kahulumeni abethinteka ekuthungatheni. Ngakho-ke isiphathimandla ngoMnyango Wezobulungiswa kanye noMmeli Jikelele besayina lokhu, uMerrick Garland ngokusobala, niyazi, wakusayina lokhu. Nawe-ke unaso isikhulu kanye namajaji, kanti iFBI bekuzodingeka iye ejajini ukuze ancenge ijaji ukuthi kuyaphoqa ukuthi lihambe liyosesha. Bazoba nobufakazi obucacile ababebudinga ukuze bahlulele ukuze banikeze imvume.” 

UMnyango Wezobulungiswa ngokuvamile awuphawuli ngophenyo oluqhubekayo kodwa uma kubhekwa uhlobo lwalolu phenyo kanye nokuhlehla kwezepolitiki, imithetho ingase ishintshe lapha.

Scroll To Top