Now Reading
Bafuna iKomidi likaKhongolose linikwe amandla
Dark Light

Bafuna iKomidi likaKhongolose linikwe amandla

Ziyanda izikhalazo zokuthi i-African National Congress’s Integrity Commission inikezwe amandla engeziwe. Lokhu kulandela ukuphothulwa kwengqungquthela yenqubomgomo yeqembu elibusayo emasontweni edlule. 

UMengameli weqembu uCyril Ramaphosa uvele okwesibili phambi kweKhomishini ngoLwesithathu.

URamaphosa kuthiwa uzimisele ngokuhlangana nalolu hlaka lukaKhongolose ngesonto eledlule ngezinsolo zokucasha kulandela ukugqekezwa kwepulazi lakhe iPhala Phala eLimpopo ngo-2020. 

Ngasekuqaleni konyaka, owayenguMqondisi-Jikelele kuState Security Agency, u-Arthur Fraser wafaka isikhalazo ngoRamaphosa ngezinsolo zokufihla kokwebiwa kwezigidi zemali yangaphandle epulazini lakhe uRamaphosa.

USihlalo we-Integrity Commission, uGeorge Mashamba, uthe, “Saxoxisana naye, wahamba. Sizohlangana sihlole ukusebenzisana kwethu naye, bese sibhalela i-NEC umbiko. Bazonquma ukuthi benzeni. Uma sikubona kudingekile, singamshayela futhi.”

Akukhona okokuqala ukuthi uRamaphosa avele phambi kweKhomishini Yobuqotho. Ngo-2020, wavela phambi kwekhomishini ezophendula imibuzo mayelana nomkhankaso wakhe we-CR17, akukho okuningi okwaphuma kulokho. Ngenxa yalokhu, abaningi bathi iKhomishini ayinamazinyo. Abanye bacela ukuthi umzimba uqiniswe.

“Ubuthakathaka ohlelweni wukuthi izincomo zabo zihanjiswa ehhovisi likanobhala-jikelele kugcine lapho. Ngakho abanalo igunya lokuqinisekisa ukuthi isigungu esiphezulu sikazwelonke siyazenza ngempela izincomo zabo. Lokho kungase kudingeke ukuthi kuqiniswe ngokubanika igunya lokuqala ngoba okwamanje bayingxenye ye-NEC futhi ngicabanga ukuthi bayawadinga amandla okuyiwona avela engqungqutheleni uqobo ukuze bakwazi ukusebenza futhi baqinisekise ukuthi izincomo nezinqumo zabo ziyafezeka,” kusho lowo owayeyiPhini likaMengameli we-ANC, uKgalema Motlanthe.

See Also

Kuphinde kunxuswe nangaphakathi eqenjini ukuthi uRamaphosa ahoxe njengoba kuqhubeka uphenyo ngodaba lukaPhala Phala. 

Ilungu leNational Working Committee kanye nelungu le-NEC, uLindiwe Sisulu uthi, “Njengesakhamuzi sokuqala sezwe, akukho neyodwa yalezo zinto okufanele ihlanganiswe naye. Mhlawumbe thina njengoKhongolose bekumele sithathe elinye igxathu kulokhu, sihlale sodwa, sathi siwuchazela kanjani umhlaba ukuthi isakhamuzi sokuqala sakuleli sizithola sikulesi simo kodwa sike salunywa yindlebe ngalolu daba.. Kulokhu, kubukeka sengathi abameli noma umongameli ngokwakhe ufuna ukubhekana nalo mathupha. Ngeshwa, kusithinta sonke. Ngokwami, ngisenethemba lokuthi lingaba khona ikomiti elizobhekana nalokhu.” 

Uma iKhomishana isiwuqedile umsebenzi wayo, izohambisa umbiko eKomidini lesiGungu sikaZwelonke seqembu okuyilona elizonquma indlela eya phambili.

Scroll To Top