Now Reading
AbeCope eGauteng sebefuna ehle esikhundleni sokuhola uLekota
Dark Light

AbeCope eGauteng sebefuna ehle esikhundleni sokuhola uLekota

Amalungu eCongress of the People (COPE) Constituency Congress Committees eGauteng ngesonto eledlule anxuse ukuthi umengameli weqembu, uMosiuoa Lekota, ehle esikhundleni. 

Lokhu kuxazululwe emhlanganweni kaNtulikazi obudingida izinselelo zokukhula, ukwakhiwa kabusha kanye nokuvuselelwa kweqembu. Lesi ngesinye sezinqumo eziyishumi ezamukelwa yiqembu emzamweni walo wokuthatha “izinyathelo ezinqala” ukuze lizakhe kabusha.

UNobhala weCOPE Ekurhuleni, uMxolisi Ntobela, uthi nakuba iqembu lisamhlonipha umholi walo, kukhona ukuvumelana ngokuthi uLekota akabukhombisanga ubuholi obuqinile abenza phambilini, futhi ngokwenza lokho wephule umthethosisekelo weCOPE.

Ngaphezu kwalokho, uLekota usolwa ngokugxambukela ekukhethweni kwamakhansela eqembu. 

UNtombela uchaza ukuthi lo mholi ubenentshisekelo eshayisanayo uma kukhethwa amakhansela. 

“Nguye owabhala incwadi efungelwe yokweseka ukukhishwa kukaComrade Khalipa eseka uqabane uThomas Mofokeng, ngokwenza lokho sithi angeke axabane njengomholi weqembu,” kuchaza uNtombela.

See Also

Okhulumela iCOPE uDennis Bloem uthe lesi simo esingesihle besingeke sigwenywe ukube uLekota ubelalela izeluleko zobuholi ngalolu daba. 

“UMnu Lekota ubengasigwema lesi simo ukube ubezimisele ukulalela ukweluleka, iphini lakhe u-comrade Willie Madisha, uNobhala we-Comrade okhethweni, uMzwandile Hleko, nami ngikhulume noMengameli uLekota ngimeluleka ngokuthi akaseyena umholi. enomfutho “Terror” Lekota. Kumele acabange ukuthatha umhlalaphansi ngoba naye impilo yakhe ayisekho ngakuye kodwa uComrade Lekota akafunanga ukusilalela lesi seluleko.”

Izimpi zobuholi azizintsha kuCOPE. Ngo-2013, leli qembu laba nokungqubuzana okwadala uqhekeko phakathi kukaMnu uMbhazima Shilowa noLekota. ULekota wenqabile ukuphawula ngalolu daba. Amalungu eCongress of the People (COPE) eGauteng afune ukuchaza izizathu zawo zokuthi uMengameli weqembu, uMosiuoa Lekota, ehle esikhundleni, ethi uyagxambukela ekukhethweni kwamakhansela eqembu. Ikomidi lengqungquthela yesifunda seCOPE lithathe lesi sinqumo ngenyanga edlule.

Scroll To Top