Now Reading
INyunyana iphikisa ukuxoshwa kwabasebenzi
Dark Light

INyunyana iphikisa ukuxoshwa kwabasebenzi

Abasebenzi abangaphansi kwenyunyana iSouth African Municipal Workers Union (SAMWU) kumasipala wendawo iMogalakwena, eLimpopo, bethule iculo elizothatha amasonto amabili lokudla kwasemini eliphikisana nokuqedwa kwezinkontileka zokuqashwa ezingu-400 nezinye izimfuno. Ikusasa labasebenzi okubikwa ukuthi abaqashwanga ngendlela ayikacaci kulo masipala, okumanje uphenywa uphiko oluphenya amacala ayisipesheli.

Ukuqokwa kwabasebenzi ngezimfuno eziningi kuqale ngesonto eledlule ngoLwesihlanu. Umbhikisho kuhlelwe ukuthi uqhubeke kuze kube yisonto elizayo ngoLwesihlanu. Bakhala ngokushoda kwamathuluzi okusebenza njengezimoto, nezinto zokuzivikela. Baphinde bafuna kugcwaliswe izikhundla zokuphatha okuhlanganisa nezimenenja zomasipala. Ukungaqiniseki kwabasebenzi ababalelwa ku-400 okusolakala ukuthi baqashwa ngendlela engafanele eminyakeni emibili edlule yikhona okukhathaza kakhulu i-SAMWU.

USihlalo weSAMWU kuMasipala waseMogalakwena, uMnu uLevycent Chipana uthi abahambisani nenhloso yokuxosha abasebenzi. “Kunezinkinga esizikhathazayo, ezisukela ekuxoshweni kwabasebenzi ababalelwa ema -400 – sesikulungele ukuzisukumela ngokusemthethweni. Lezi zikhulu ziqokwe isikhathi eside kakhulu; asinayo i-PPE sekuphele iminyaka emibili futhi awekho amathuluzi okusebenza. Uma bengahlangabezani nezimfuno zethu, nakanjani sizobeka amathuluzi ethu phansi siye emigwaqweni,” kwengeza uChipana.

Okhulumela umasipala waseMogalakwena, uMnu uMalesela Selokela, uthe udaba lokuqashwa kwabasebenzi abangaphezu kuka-400 lungaphansi kwezomthetho. “Mayelana namathuluzi okusebenza, izimoto ezifana namathangi enu amanzi – umasipala usadonsa kanzima ekuqoqeni imali. Ngethemba ukuthi, ngesikhashana nje, labo baphathi bazoqashwa. Ngeke ngikwazi ukuqinisekisa ikusasa labo ngoba lolo daba luseyi-sub judicare. Ngakho ngeke ngiqinisekise ukuthi bazoxoshwa noma basazoba nekusasa kumasipala,” kusho uSelokela.

See Also

Isikhundla semeneja kamasipala sivuleke kulandela ukwesula kuka Nks uBeverly Gunqisa ngonyaka odlule. Ukuqokwa kozongena esikhundleni sakhe kumiswe ngesonto eledlule ngenxa yokushuba kwesimo emkhandlwini. Amanye amakhansela aseke ophume isibili ngesikhathi kuxoxwa, amanye ancamela ophume phambili.

Scroll To Top