Now Reading
Sinethemba lokuthi uzosimama umnotho emveni kwezivuvaba isikhulu sezomnotho
Dark Light

Sinethemba lokuthi uzosimama umnotho emveni kwezivuvaba isikhulu sezomnotho

ISikhulu Esiphezulu seChamber of Business eMgungundlovu, uMelanie Veness, sithi osomabhizinisi abaningi abancane baseMgungundlovu abakwazanga ukuphinda bavule emuva kwezinxushunxushu ezenzeka ngoNtulikazi nyakenye. Idlanzana lamanye amabhizinisi alungisiwe. Ngemuva nje kwezinxushunxushu iMeya uMzimkhulu Thobella ithe iSishayamthetho saKwaZulu-Natal silahlekelwe yimali ebalelwa ezigidigidini ezi-R2.5. Kuphangwe inqwaba yezitolo ezinkulu.

Phezu kwalezi zingqinamba, uVeness ukholwa wukuthi wukuqina kwabantu bedolobha okuzosiza ukuvuselela umnotho wabo. “Kumele siqinisekise ukuthi ingqalasizinda yethu siyithola ngendlela ukuze indawo yokusebenza ibe sezingeni elifanele. Futhi yilokho ngempela ibhizinisi elikucelayo. Asibheke lutho oluhlukile. Sibheke nje indawo ephephile enezinsizakalo ezihloniphekile, ezisezingeni eliphezulu – amanzi, ugesi, imigwaqo ehloniphekile esingashayela kuyo – futhi ibhizinisi lizokwenza lokho okudingeka likwenze. Futhi lo mphakathi uyamangalisa. Yileyo nto eyodwa okufanele ngiyihlalele. Njalo uma kufika umuntu eMgungundlovu uthi abantu balapha banenhliziyo engaka. Futhi ngicabanga ukuthi yilokho kuqina kanye naleyo nhliziyo ezosibona sisakha kabusha lo mnotho,” kuchaza uVeness.

Khonamanjalo, uYunus Asmall – umnikazi webhizinisi lomndeni elineminyaka eli-140 ubudala uthi bazama kancane kancane ukwakha kabusha ibhizinisi. Uthi yize bekunomoya omuhle wabahlinzeki, inkampani kudingeke ukuthi idedele izisebenzi ezingama-50. U-Asmall ukhumbula izehlakalo zikaNtulikazi ngonyaka odlule. “Kwakunenqwaba yabaphangi. Bathulula endlini yokugcina izimpahla. Bathulula esitolo sethu. Bazamile ukuthungela inqolobane ngomlilo kodwa isifafazi sasisindisa. Inkampani yonogada ikwazile ukufaka imishini yokufafaza. Isitolo sethu esise-Edendale, elokishini, sishe sangqongqa. Ngakho-ke akukho lutho olusele lapho. Izitoko zathathwa zonke. Amaloli ethu asetshenziswa ukuthutha izimpahla ezebiwe futhi ashiswa. Ngakho silahlekelwe yikho konke lokho.”

IDurban Chamber of Commerce and Industry ithi izinxushunxushu zangonyaka odlule zibathene amandla abatshalizimali. Amabhizinisi amaningi aphoqeleke ukuthi avale ngemuva kwezinsuku zokuphanga nokucekelwa phansi kwempahla KwaZulu-Natal nasezingxenyeni ezithile zeGauteng. Isikhulu esiphezulu seChamber uPalesa Phili uthe abatshalizimali abaningi basamanqika ukuza kulesi sifundazwe.

Uthi amanye amabhizinisi athathe isinqumo esinzima sokuthi angaphinde avulwe. “Izinxushunxushu zidale umonakalo omkhulu esifundazweni saKwaZulu-Natal kanye nasedolobheni iTheku ikakhulukazi ngoba besishisa bhe. Kuke kwaba nomonakalo wezimali kodwa ngaphezu kwalokho, okubi wukulimala kwesithunzi sokuqinisekisa ukuthi amabhizinisi ayathemba ukuthi ukutshalwa kwezimali kuphephile esifundazweni, kodwa nokuthola abatshalizimali bezotshala imali esifundazweni kube wumqansa. kithina njengosomabhizinisi baKwaZulu-Natal uma sibheka okwenzeka ngalezi zinxushunxushu. Sinezinkampani eziningi ezinqume ukupakisha zihambe. Ngisho osomabhizinisi abasafufusa abebeqasha lapha esifundazweni sethu sebehambile, baye ezifundazweni ezahlukene kuleli.”

Umonakalo KwaMashu 

Umkhondo wokucekelwa phansi kwezinxushunxushu eminyakeni edlule usalokhu usezindaweni eziningi zeTheku. Inxanxathela yezitolo iBridge City, KwaMashu, edle izigidi zamarandi, ishe yangqongqa, yagetshengwa kwashiswa izingxenye zayo ngabaphangi. Amakhulu abantu abebeqashwe kule nxanxathela yezitolo kule ndawo namanje abakayitholi imisebenzi njengoba isaqhubeka imizamo yokwakha kabusha. Lezi zinxushunxushu zakhubaza kakhulu umnotho, zabangela ukusweleka kokudla futhi kwaphazamisa nezinsiza ezinkulu.

See Also

UMnu uSbonelo Mbatha ulahlekelwe amagalaji kaphethroli amathathu ngesikhathi eshiswa ngesikhathi kuphangwa nokucekelwa phansi kwempahla. UMbatha uthi usabala ukulahlekelwa kwezigidi zamarandi ngomonakalo owenzekile emabhizinisini akhe. Uthi akanalo ithemba lokuthi okwenzeke ngonyaka odlule ngeke kuphinde kwenzeke. “Ngalahlekelwa yimali eningi, izisebenzi zami zalahlekelwa yimali eziyiholayo, uHulumeni walahlekelwa yimali eningi, abakhokhi bentela balahlekelwa yimali eningi yokuzondla. Lokhu kube nomthelela omubi kokuningi. 

Angikwazi ukuma lapha ngithi angesabi; Ngizobe ngiqamba amanga kuwena uma ngithi nginesiqiniseko esiphelele sokuthi into eyenzeka nofakazi bayo ngeke iphinde yenzeke. Ngiyethemba futhi ngithandazela ukuthi angeke kuphinde kwenzeke. Okunye okungesabisa kakhulu ukuthi sizolungisa izinxushunxushu eNingizimu Afrika.”

UMbatha uphinde wagxeka iziphathimandla ngento ayibiza ngered tape kubantu abafuna ukuqala amabhizinisi eNingizimu Afrika. “Ngokujwayelekile eNingizimu Afrika kumele sisuse izithiyo. Ngicabanga ukuthi sinelinye lamakhono anzima kakhulu. Ukuqasha nje umuntu waseNingizimu Afrika akulula njengoba umuntu ecabanga futhi ingasaphathwa eyokuthi uhlukane nomsebenzi ongawenzanga ngendlela abewufuna ngayo. Ngakho-ke, asidali ngempela indawo ekahle yokwenza ibhizinisi, kunzima ukuthi sinezinto eziningi zokuthobela okufanele sibhekane nazo.”

Scroll To Top