Now Reading
Kuyaqala kuyabuya okwathunjwa ngamakoloni ase-Europe
Dark Light

Kuyaqala kuyabuya okwathunjwa ngamakoloni ase-Europe

Iziphathimandla zaseGermany ngoLwesihlanu zibuyisele eNigeria imibazo emimbili yokuqala kwengaphezu kwe-1 100  eyaziwa ngokuthi amaBenin Bronzes eyaphangwa abantu base-Europe ngekhulunyaka le-19.

Amasosha aseBritain aphanga izinto zobuciko ezingaba yizi-5 000 -imibazo nezibhebhe ezisukela kukhulunyaka le-13 kuya phambili – ngenkathi ehlasela uMbuso waseBenin, endaweni manje eyiningizimu ntshonalanga yeNigeria, ngowe-1897.  “Lena yindaba yobukoloni base-Europe. Akufanele sikhohlwe ukuthi iGermany ebambe iqhaza elikhulu kulesi sahluko somlando,” kusho uNgqongqoshe Wezangaphandle waseGermany u-Annalena Baerbock (osesithombeni) emcimbini waseBerlin wokumaka ukudluliselwa.

Leyo mibazo emimbili yokuqala, omunye ubonisa ikhanda leNkosi, omunye ukhombisa iNkosi nezikhonzi zayo ezine, izobuyiselwa nguyena mathupha uNgqongqoshe Wezangaphandle waseNigeria uZubairu Dada kanye noNgqongqoshe Wezamasiko uLai Mohammed, ababekhona emcimbini. “Kuyangijabulisa ukuba yingxenye yalo mcimbi oyindumezulu, ngokubona kwami, uzokwehla njengolunye lwezinsuku ezibalulekile ekugujweni kwamagugu amasiko ase-Afrika,” kusho uDada.

Isinqumo saseGermany sokwenza okunye ukubuyiselwa kwempahla yomlando okukhulu kunakho konke kukhombisa ukuqwashiswa okusafufusa e-Europe mayelana nokuqhubeka kokubaluleka kwezepolitiki kokuphangwa kwamakoloni nodlame esikhathini esidlule. UChancellor u-Olaf Scholz usezame ukuhlanganisa amazwe asafufusa aphikisana nokuhlasela kweRussia e-Ukraine, okuwumsebenzi odidaniswa nombono, osabalele eGlobal South, wokuthi ukuthukuthela kwalokhu kuhlasela kuwubuzenzisi balabo ababekade beqonela nabo abanezigigaba zodlame kanye nodlame. ukuphanga esikhathini sabo esidlule.

See Also

“Siyayivuma intukuthelo eyenziwa ngaphansi kombuso wamakoloni,” kusho uNgqongqoshe Wezamasiko uClaudia Roth. “Siyaluvuma ubandlululo nobugqila, ukungabi nabulungiswa nokuhlukumezeka okushiye izibazi ezisabonakala nanamuhla.” IGermany izosiza ngezimali isigcinamagugu esizokwakhiwa edolobheni iBenin ukuze sigcine ithusi libuyiselwe ezweni lalo.

Scroll To Top