Now Reading
Baqinisekisa ukuhlala kwengqungquthela engenazihibe abe-ANC KwaZulu-Natal
Dark Light

Baqinisekisa ukuhlala kwengqungquthela engenazihibe abe-ANC KwaZulu-Natal

I-ANC KwaZulu-Natal ithi angaphezu kwesigamu samagatsha ayo abe nemihlangano ngempumelelo njengoba kuyiwa engqungqutheleni yokukhetha ubuholi obusha obuzoba ngenyanga ezayo. Iqembu libikele abezindaba ngoLwesibili, ngokulungela kwalo ukuhlangana ngenyanga ezayo eThekwini.

UNobhala we-ANC KwaZulu-Natal uMnu uMdumiseni Ntuli uthe abaholi besifundazwe babhekana nanoma yiziphi izinselelo ezivele emazingeni amagatsha ukuze baqinisekise ukuthi ingqungquthela yokukhetha ubuholi besifundazwe ihamba kahle. “Ingqungquthela izoba mhla zili-15 kuya zili-17 kuNtulikazi ngenyanga ezayo. IPEC izishaya isifuba ngokubiza ngempumelelo zonke izingqungquthela zezifunda eziyishumi nanye ezikhethe amakomidi aphezulu ezifunda ngokwakha amakomiti amakhulu amagatsha angaphezu kwama-800 asesimeni esihle namuhla esifundazweni sonke. Siqaphele ukuthi okungenani amaphesenti angama-50 amagatsha e-ANC abize imihlangano yawo jikelele ukuze kuqokwe izithunywa engqungqutheleni yesi-9 yesifundazwe aphinde aphakamise nobuholi ababuthandayo,” kwengeza uNtuli.

Uthi amagatsha angakazifezi izidingo zengqungquthela anikwe kuze kuphele uNhlangulana abambe imihlangano yamagatsha (BGM). “Sinamagatsha angama-831 afanele ukuya engqungqutheleni yesifundazwe, futhi ukuze siphumelele sidinga imihlangano emikhulu yamagatsha engama-631 eyimpumelelo. Ngakho-ke, uma manje sesingaphezu kwamaphesenti angama-50 eBGM eyenzekile, ngisho amaphesenti angama-50 ama-831 futhi manje sesiseduze nama-500 eBGM eyenzekile. Njengoba le mpelasonto iyodwa isondele ema-200 amagatsha abize imihlangano yawo kanti-ke, silindele inhloko-hhovisi ukuthi isinikeze umbiko wokuqinisekisa ozoqinisekisa ukuthi bangaki ababize imihlangano yabo. Siqinisekile ukuthi i-ANC izofinyelela isilinganiso esidingekayo engqungqutheleni yesifundazwe.”

UNtuli uyakuphika ukuthi kunoqhekeko phakathi kwamalungu e-ANC, kodwa uthi kukhona okukhathazayo okumele kudingidwe. “Mayelana noqhekeko namaqembu anomthelela  eqenjini, nonke nizokwazi ukuthi beziningi izinselelo futhi lokhu kuthinta thina sonke, kodwa kube nomthelela omubi. kithi ngokwehlukile ngoba sisebenzisa izindlela ezehlukene njengamaqembu epolitiki. Ezinhlanganweni zezepolitiki kuke kuke kube nezikhathi lapho ubuholi bezepolitiki buthethiswa khona futhi angicabangi ukuthi singasho ngenxa yaleso sigameko esenzeke enkonzweni yaseNkandla, sikhombisa ukuthi i-ANC ibambekile. ukuhlukana okukhulu, angicabangi kanjalo.”

See Also

Uthi, “Kuyacaca ukuthi kukhona abantu abebehambele ibandla ababenemibono ethile ngosihlalo we-ANC base benquma ukuveza noma yiziphi izikhalo abanazo ngaye ngokubhuqa esikubone kwabezindaba. Kodwa umbono wethu njengobuholi be-ANC esifundazweni uthi lezi zinto ziyenzeka.”

Khonamanjalo, leli qembu lifunge lagomela ukuthi lizowanqoba wonke amawadi anezikhala ezingenamuntu okhethweni lokuchibiyela oluzayo komasipala baseMdoni, uMvoti, uMfolozi naseMthonjaneni. Ithi inethemba lokuthi lokhu kuzoqinisa isikhundla sayo KwaZulu-Natal ukulungiselela ukhetho lukazwelonke lwezi-2024.

Scroll To Top