Now Reading
Umphathi woSuthu ufuna iqembu libe ngelinye kwaphezulu e-Afrika
Dark Light

Umphathi woSuthu ufuna iqembu libe ngelinye kwaphezulu e-Afrika

Uthi kunenqwaba yezicelo asebezitholile zabagaqele ukuqeqesha leli qembu nomsebenzi wokuhlunga bawuqalile zisuka amadaka.


Ngesonto eledlule lidume lamthatha umqeqeshi wa-Amazulu uBennie McCarthy ngemuva kokuphikwa yimiphumela. Izikhulu zeqembu zithathe isinqumo sokuqasha uBrandon Truter uzobamba izintambo kuze kuphele isizini.

Intatheli yelaboHlanga, uZipho Singela (ZS) ihlale phansi noMengameli woSuthu, uSandile Zungu (SZ). Ingxoxo yabo ihambe kanje.

Zipho Singela (ZS): Manzini, awusichazele ngesinqumo sokuchitha uBenni?

Sandile Zungu (SZ): Kube yisinqumo esinzima. UBennie McCarthy usenzele izimanga ngesizini edlule. Usifake kuCaf Champions League lapho besiqhudelana namaqembu ahlonishwayo ezwenikazi i-Afrika. Ukuphikwa yimiphumela kule sizini yikona okusiphoqe ukuthi sithathe isinqumo masinya. Izinto bezisiphika. Sesiqoqe amaphuzu angama-29 emidlalweni engama-23. Lokhu kusidweba sicace isithombe sokuthi ukube besiqhubeka ngale ndlela esiqhubeka ngayo besizoqeda isizini sinamaphuzu angama-38. Isikhathi esiningi amaqembu aqeda nalesi sibalo samaphuzu aqeda endaweni yesishiyagalombili noma yesishiyagalolunye. Besilengela engozini. Besisakhona isikhathi sokuthi sisengabhukula.

ZS: Imeneja kaBennie obengumqeqeshi weqembu uRob Moore ukhala ngokuthi anizange niyeseke le ngwazi yeBafana emakethe. Ngabe ziyiqiniso kangakanani izinsolo zikaMoore?

SZ: Uyazibhedela nje lowo. Akayazi into ayikhulumayo. Uma ubuka abadlali abafana no-Abbubaker Mobara. Usayine eqenjini ngenxa kaBennie McCarthy. Akuyena uMobara kuphela kodwa noManyiel Majok naye ujoyine iqembu ngoba efunwe nguBennie. UKeagan Buchanan noMxolisi Kunene bobabili basayiniswa nguBennie eqenjini. Omunye olethwe nguBennie lapha kithina nguTercious Malepe. Bonke bacelwe nguyena futhi sabaletha. URob Moore ukhuluma ngabadlali obekumele bakhokhelwe imali kuphela. Ubala uMobara kuphela ngoba ungaphansi kwesitebela sakhe. Nguyena esimkhokhele imali kuCape Town City. URob Moore ukhulumela iphakethe lakhe. Akusiyena umuntu okhuluma ngokwethembeka kodwa ukhulumela iphakethe nokuthi ibhodwe lakhe belizoconsa kangakanani. Akakhulumi into enobulungiswa. Angifuni ukuqophisana naye kakhulu esidlangaleni ngoba besingaqashile yena kodwa besiqashe uMcCarthy. 

ZS: Imiphumela iyona emkhiphe ngesango?

SZ: UBennie uphikwe yimiphumela. Bese kucaca ukuthi nabadlali sebeqala ukunengeka manje. Isithunzi sakhe simqoka kakhulu njengengwazi yebhola laseNingizimu Afrika. Uma ngithola elinye ithuba lokusebenzisana naye ngelinye ilanga ngiyolithatha. UBennie simesekile kakhulu. Besingagxambukeli ngisho emsebenzini wakhe. Inkinga ngama-ejenti acabangela iphakethe lawo.

ZS: Ukuziphatha kukaBennie bekunjani eqenjini?

SZ: Indlela abeziphethe ngayo ayizange ibenomthelela ekuhambeni kwakhe. UBennie ubeziphethe kahle. Indlela abeziphethe ngayo ibiyisibonelo esihle eqenjini. Ungumuntu olibeka njengoba lunjalo uvo lwakhe. Ulibeka ngokungananazi ikakhulukazi uma kuphela umdlalo. Uma sibanjwe inkunzi ubengakufihli lokho. Kwesinye isikhathi bekufanelekile ngoba nathi besibona ukuthi sibanjwe inkunzi. Ngikhumbula nje sibanjwa inkunzi yiKaizer Chiefs inikwa iphenathi ngomzuzu wokugcina. Ngemuva komdlalo wayenengekile futhi washo ukuthi akagculisekile ngendlela onompempe abaphathe ngayo umdlalo. Besingenankinga ngalokho. Besimeseka kakhulu kulokho. Kukhona lapho ebesingahambisani nendlela yakhe yokuziphatha. Ngikhuluma ngokugxeka abadlali bakhe esidlangaleni. Besikuhlaba lokho sikhala ngokuthi kuzokwenza abadlali badikibale. Sambonisa ngalokho. Sathi akakugweme futhi wasilalela. Ukuxoshwa kwakhe akuphathelene nokuziphatha kwakhe. Inkinga kube yimiphumela. Thina sisamile ekutheni leli qembu sifuna libalwe namaqembu amane ahlonishwayo e-Afrika. Asifuni ukungena ngonkosisikelela kuTop 8. Sifuna ukubona iqhubekela phambili. Umqeqeshi nguyena obengasaliciji kahle iqembu lakhe. Amaqembu amaningi aseyasazi manje. Uma edlala nathi asezinikela ngokuphindiwe. 

 ZS: Ngabe uthini umbandela eniwubekele uBrandon Truter?

SZ: Akalithathe iqembu alibeke phambili. Uma eliyisa phambili kuningi okuzokwenzeka ebudlelwaneni bethu naye. Angaba yisekela leqembu noma ngomunye wabaqeqeshi beqembu. Uma ubheka iMamelodi Sundowns inabaqeqeshi ababili. Uma engenza kahle angasithola futhi isikhundla sokuba ngumqondisi wosomaqhinga ngoba sifuna ukusiphendlela leso sikhundla. Kuningi okungenzeka.

See Also

ZS: Ngabe izicelo zisangena njengoba seninebamba lomqeqeshi?

SZ: Njengamanje ngihlezi nezicelo zomsebenzi ezili-15. Sizozicubungula kahle uma kuqala uMbasa. Kumele kuphele inyanga sesimtholile okunguyena yena. Kulezi zicelo sibheka abaqeqeshi okuyibona abazophatha iqembu ukuya phambili. Kwesomqeqeshi ozobamba besibheke abaqeqeshi abathathu. UTruter nguyena odle ubhedu. Besingafuni umqeqeshi ozothi usazofunda ukuthi kudlalwa kanjani eNingizimu Afrika. Besifuna umuntu onolwazi ngebhola lakuleli.

ZS: UTshepo Masilela inkontileka yakhe iyaphela uma kuphela isizini. Ngabe seziqalile izingxoxo zokuyivuselela?

SZ: Ngeke ngangena kakhulu ezinkontilekeni zabadlali. Sinenqwaba yabadlali. Uma singahluleka wukuzibekisela indawo emaqenjini amane aphezulu kulogi uma kuphela isizini sizodiliza. Abadlali nabo bayakwazi lokho. Kukubona ukuthi baphakamise izandla.

ZS: Unjani ukujabula ngokubuyela kwabalandeli ezinkundleni?

SZ: Inhlokomo inkulu ngokubuya kwabalandeli. Umdlalo wethu wokuqala osekhaya uma sekubuye abalandeli kuzoba ngumdlalo wabakhaya esizowudlala neMaritzburg United. Ngicela kuphume nesinedolo. Bayayazi imigomo okumele bayilandele. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi lo mdlalo uba yindumezulo. Sizofisa ukuthi kube khona ozomela abaseNdlunkulu. Umdlalo wokuqala lo esizobe siwudlala selokhu kwakhothama iSILO esesebuzile. Umphathi omdala weqembu uPatrick Sokhela naye ngizomcela ukuthi azoba yingxenye yalo mdlalo eMoses Mabhida Stadium. Ngifuna azovalelisa kahle kubalandeli. Nathi njengobuholi obusha sizobingelela kahle kubalandeli. Kuzoba ngumcimbi omkhulu kakhulu. Kuzonandisa uKhuzani noNtencane. Asiyigcwalise inkundla ngengxenye yayo.

Scroll To Top