Now Reading
UKhongolose awupholisanga maseko wamumisa uDirks
Dark Light

UKhongolose awupholisanga maseko wamumisa uDirks

Lithe liyozilahla konina izolo i-African National Congress yamemezela ukuthi isilimisile ilungu layo lePhalamende uMnu uMervyn Dirks obesekhaleni eshoshozela ukuba uMengameli uCyril Ramaphosa avele ngaphambi kweStanding Committee on Public Accounts (SCOPA) ePhalamende. USotswebhu wale nhlangano uNkk uPemmy Majodina wazise uDirks ukuthi uyamiswa izolo ntambama.

Encwadini esihloko sithi, “Isaziso ngokumiswa kwakho nezinhlelo zokuqondiswa kwezigwegwe,” uMajodina ubemdlulisela lomyalezo njengeNhloko yeKhokhasi yale nhlangano ePhalamende. UDirks uthe akumthusanga nakancane lokho.

UDirks, ophinde abe yilungu leSCOPA, ubhalele uSihlalo Wekomiti uMkhuleko Hlengwa emcela ukuthi ashayele uMengameli ucingo ethi kufanele amtshele ngolwazi analo mayelana nokusetshenziswa budedengu kwezimali zomphakathi ezenzweni zeqembu lezepolitiki. Uthi iSCOPA kufanele ibe nesibindi sokusebenzisa ukuphathwa kwemiphumela uma kunezinsolo zokusebenzisa kabi izimali zomphakathi.

Uthi kunezizathu ezehlukene zokuthi uRamaphosa ophinde abe nguMengameli we-ANC avele phambi kwekomiti. “Esiqeshaneni esisatshalaliswe kabanzi somhlangano we-NEC osanda kuba khona weqembu lami lezepolitiki i-African National Congress, uMengameli wezwe uMhlonishwa uRamaphosa uthi uyazi ngezimali zomphakathi ezasetshenziswa ukukhankasa amaqembu ezepolitiki eNasrec.

“UMengameli uqhube wathi uncamela ukuwa phezu kwezihlangu zakhe kunokuba aveze ukuthi yibaphi abantu abathintekayo kule nkohlakalo embi kanye nokusetshenziswa budedengu kwezimali zomphakathi. Lesi sitatimende sikaMengameli sinomthelela omkhulu ekulweni kwethu nenkohlakalo nokungalungi. Eqinisweni, ishiya iphrojekthi kaMengameli iNew Dawn imanaphanapha. Ngaphezu kwalokho, uMengameli uvele phambi kweKhomishini kaZondo efungile wagodla lolu lwazi olushaqisayo lokugwamandwa kwamandla ombuso. Ngabe lokhu kufana nokuqamba amanga,” kusho uDirks.

Iyala ukuyejokweni Ilungu le-African National Congress (ANC) ePhalamende uMervyn Dirks ufuna ubefuna uSotswebhu we-ANC uPemmy Majodina aveze ezinye izizathu zokuthi kungani kumele ahoxise incwadi ayibhalele iStanding Committee on Public Accounts (Scopa) ephakamisa ukuthi uMengameli wezwe kanye noKhongolose uRamaphosa avele phambi kwekomiti. Ubhale le ncwadi ngemuva kokuputshuka kwesiqeshana somsindo, okuzwakala kuwo izwi likaRamaphosa ethi uyazi ngezimali zomphakathi ezasetshenziswa emikhankasweni yeqembu engqungqutheleni yokukhetha ubuholi eNasrec ngowezi-2017.

See Also

Ngaphambi kokumiswa izolo uDirks ubenikezwe kuze kube yihora lesishiyagalolunye ekuseni ngoLwesithathu ukuthi ayihoxise incwadi ayibhalele uSihlalo Wekomidi uMkhuleko Hlengwa ngemuva kokuhlangana naye ngoMsombuluko ebusuku. Encwadini yakhe ephikisayo, uDirks uthe ngesikhathi esacubungula umyalelo, udinga ulwazi ukuze afinyelele esinqumweni esinolwazi.

Uphikisa ngokuthi akacelwanga kodwa uyalelwa ukuba ahoxise incwadi ayithumele kuScopa esikhundleni sakhe njengelungu lePhalamende UDirks uthi njengoba efungile njengelungu lePhalamende, angathanda ukunikwa izizathu zokuthi ahoxise. Kule ncwadi kuvela lapho uDirks eveza ukuthi akukhona ukuthi akawuhloniphi umyalelo we-ANC.

Uthi kodwa ngenxa yezinsolo abekwe zona emhlanganweni wangoMsombuluko ebusuku, kumele aziswe ngencwadi ngokulandelayo; “Izizathu ezenza iqhinga le-ANC lithathe isinqumo sokungiyalela ukuthi ngihoxise incwadi? Futhi, ngicela ningibonise ngokubhala uma incwadi yami ihambisana nanoma yimiphi imithetho nezinqubo zePhalamende noma ingqubuzana noMthethosisekelo wezwe ongumthetho ophakeme. Ingabe incwadi yami iyangqubuzana nesifungo sami sesikhundla? Yini eyazisa ngesinqumo sokungiyala ukuthi ngingayidlali indima yami yokwengamela?

Scroll To Top