Now Reading
Isomiso singase sigqugquzele ubuphofu eMadagascar
Dark Light

Isomiso singase sigqugquzele ubuphofu eMadagascar

Ubuphofu, ingqalasizinda empofu kanye nokuguquguquka kwesimo sezulu yikhona okunomthelela omkhulu enkingeni yokudla eMadagascar kunokuguquka kwesimo sezulu, ngokocwaningo olukhishwe ngoLwesine yinhlangano yocwaningo lwamazwe ngamazwe iWorld Weather Attribution. Kepha le nkinga isagqamisa ubungozi obuzoba bubi kakhulu njengoba amazinga okushisa embulunga yonke eqhubeka nokukhuphuka, kusho ososayensi bale nhlangano.

Isomiso esibi kakhulu eNingizimu yeMadagascar emashumini eminyaka sicekele phansi izitshalo futhi saphusha lesi sifunda onqenqemeni lwendlala. Abantu abangaphezu kwesigidi ezweni leziqhingi zase-Afrika badinga usizo oluphuthumayo lokudla, ne-UN World Food Programme ebika “amaphakethe endlala” asevele avela esifundeni. Izingane eziyingxenye yesigidi zisengozini yokungondleki kahle, kanti eziyizi-110 000 zinzima kakhulu, kusho le nhlangano, okubangela ukubambezeleka kwentuthuko, izifo nokufa.

NgoMfumfu, iNhlangano Yezizwe (UN) yathi isomiso nokushoda kokudla eMadagascar kungase kube “indlala yokuqala yokuguquka kwesimo sezulu emhlabeni,” ngombiko wakamuva we-UN wesimo sezulu obonisa ukwanda kogwadule eMadagascar.

Ucwaningo olusha lunqume ukuthi nakuba ukuguquka kwesimo sezulu kungase kwenyuse kancane amathuba okuba khona kwamazinga emvula aphansi, isimo sezulu esomile sakamuva sisangaphakathi kokuhlukahluka kwemvelo okulindelekile. Abacwaningi balinganisela isomiso esibi lesi sinamathuba eli-1 kwangu-135 okwenzeka esifundeni unyaka ngamunye ngaphansi kwesimo sezulu sanamuhla.

“Isomiso sikhombisa kakhulu ukuthi sijwayele ukujwayelana kanjani nesimo sezulu esingaba khona,” kusho omunye umbhali wocwaningo uFriederike Otto, usosayensi wesimo sezulu eNyuvesi yase-Oxford futhi ongumholi weWorld Weather Attribution. “Asikajwayelani nanamuhla. Ngakho-ke (ukushintsha kwesimo sezulu) kuzokwenza izinto zibe nzima kakhulu kulezi zifunda emhlabeni,” kusho yena. Leli phepha alikakahanjiswa ukuze libuyekezwe ontanga kodwa lisebenzisa izindlela zokuchasisa ezibuyekezwe ngontanga ukuze kukhiqizwe okutholakele ngokushesha.

Kungaba nesomiso esikhulu IMadagascar inezinga eliphezulu kakhulu lobumpofu emhlabeni, njengoba abantu abangaphezu kwama-90% endaweni ethintekile eseningizimu yeGrand Sud baphila ngaphansi kwezinga lobumpofu, ngokusho kwe-Amnesty International. Ubhubhane lokhuvethe lubhebhethekise inkinga, wadala umthelela omubi emalini engenayo yasendlini kanye nokutholakala kokudla, kusho inhlangano.

See Also

Yize ucwaningo lwangoLwesine luthole ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu akudlalanga nje indima encane esomiso esikhona manje, iMadagascar kulindeleke ukuthi ibe nesomiso esikhulayo kanye neziphepho ezinamandla njengoba ukufudumala kwembulunga yonke kuba kubi, ngokombiko kaNcwaba we-Intergovernmental Panel on Climate Change ye-UN.
Isimo esiphuthumayo eMadagascar sigcizelela usongo emazweni ampofu njengoba isimo sezulu esibi kangaka siba njalo. Amazwe ase-Afrika aphakathi kwalawo anecala elincane ngokuguquka kwesimo sezulu kodwa abhekene nemithelela eyingozi kakhulu futhi ebiza kakhulu. IMadagascar, ngokwesibonelo, ibe negalelo elingaphansi kwama-0.01% wokukhishwa kwesikhutha emlandweni, ngokusho kweGlobal Carbon Project.

Amazwe acebile, abhekene nenqwaba yegesi ebanga ukuguquguquka kwesimo sezulu, athembisa ngowezi-2009 ukuhlinzeka ngezimali eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyikhulu ngonyaka ngowezi-2020 ukusiza amazwe asathuthuka ukuthi azijwayeze futhi anciphise ukushintsha kwesimo sezulu. Kuze kube manje behlulekile ukufeza isithembiso sabo futhi okwamanje akulindelekile ukuthi basifeze kuze kube owezi-2023.

Scroll To Top