Now Reading
Izibalo zobugebengu kuleli zimbi kulo lonke uhlobo lwabo
Dark Light

Izibalo zobugebengu kuleli zimbi kulo lonke uhlobo lwabo

UNgqongqoshe Wamaphoyisa uMnu uBheki Cele ngesonto eledlule uthe kuyichilo futhi kuyakhathaza kakhulu ukuthi abantu ababalelwa ezi-10 000 bahlukunyezwe ubugebengu esikhathini esiyizinyanga ezintathu. UCele usho kanje ephendula izibalo ezikhombisa ukuthi amacala ocansi anyuke ngama-4.7%.

UNgqongqoshe Wamaphoyisa ubethula izibalo zobugebengu zekota yesibili kusukela mhla ziqala kuJulayi kuya zingama-30 kuMandulo. Ukubulala kunyuke ngama-20.7% kwathi ukushaya ngama-2.1%. Kwehla ukugetshengwa okushubile. UCele uthi ziyizi-2 000 izigameko zokuthumba ezibikiwe ngalesi sikhathi esicutshungulwayo. Uthi ukwanda kwamacala ocansi kuyakhathaza kakhulu.

Izinto ezabekwa ukulwisana nobugebengu
UMajor General Norman Sekhukhune uthi kunezinto ezimbalwa ezinomthelela esifanekisweni esiphelele sezibalo zobugebengu. Okunye kwalokhu ukuvalwa kwezindawo okube wumphumela wokhuvethe. Ukugetshengwa ezindaweni okuhlalwa kuzo, noma ukugqekezwa kwezindlu, okuchazwe njengesigaba sobugebengu abantu baseNingizimu Afrika abesaba kakhulu, kwehle ngama-9%.

UKhomishana Wamaphoyisa kuzwelonke uKhehla Sitole uthi lokhu kudalwe yizinto ezisungulwe amaphoyisa, okuhlanganisa neCountry in Blue Campaign.
“Lawa macala siyawavimba ngokuthi abe yonke indawo. Futhi okuhambisana neCountry in Blue, siphinde sibe nomphakathi oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngicabanga ukuthi isibalo somphakathi oluhlaza okwesibhakabhaka siyizakhamizi zansuku zonke ezweni lonke. Futhi bayasiphelelisa yonke indawo. Ubambiswano lwenkampani yonogada luhambisana nokubonakala.”

Kubonakala lehla izinga lobugebengu eWestern Cape
Esifundazweni iWestern Cape lehlile izinga lobugebengu ngekota yesibili yalo nyaka uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Lokhu kuhlanganisa ukubulala, ukudlwengula, ukudunwa kwezimoto, nokugetshengwa ezindaweni okuhlala kuzo nezingahlali muntu. Isiteshi samaphoyisa iNyanga, okuyisiteshi esinesibalo esiphezulu sokubulawa kwabantu kuleli ngowezi-2019 naso sibike ukuthi amacala ehlile.

UCele uthi lokhu kuwumphumela wokusebenza kanzima osekwenziwe. “Ngenxa yezizathu ezithile, iWestern Cape iluhlaza kuzo zonke izigaba. Bengicabanga ukuthi abantu bazocosha lokho bese bethola isizathu sokuthi kungani. Sixabene futhi siyaqhubeka nokusebenza. Izinsiza ezibekwe lapho seziqala ukukhiqiza izinzuzo ezinhle. Ngakho akuzenzeki. Kungenxa yokuthi umsebenzi usuwenziwe. “

Kuningi okusamele kwenziwe ukulwa nobugebengu
Yize lezi zibalo zibukeka zithembisa, uNgqongqoshe Wamaphoyisa uMnu uBheki Cele uthi kuningi okusamele kwenziwe. “Yize isithombe sishintsha, kodwa kuzosishintsha kangcono uma ikholomu yakho eyodwa yezibalo zakho ishintsha lapho ukubulala kusakhula ngaleyo ndlela lapho amacala ocansi esakhula, awukwazi ukunikeza induduzo enkulu.”

Izibalo zikhomba ukuthi ubugebengu obubhekiswe kwabesifazane nezingane bunyukile kulesi sikhathi. Kwabulawa abesifazane abangu-64 ngesikhathi kunamacala okuzama ukubulala angama-82 kwathi abanye abangama-398 bayizisulu zokushaya ngenhloso yokulimaza uma kuqhathaniswa nango-2020. ukushaya ngenhloso yokulimaza umzimba kabuhlungu.

See Also

UMengameli uCyril Ramaphosa usenxuse abesilisa bezwe ukuthi bahole ekubambeni nasekukhulumeni ngokumelene nokubulawa kwezingane, udlame lwasekhaya kanye nokudlwengula, njengoba kubhalwe ezibalweni zakamuva zobugebengu. Wenza isicelo encwadini yakhe yamasonto onke ayibhalela isizwe. Kusasele isonto ukuthi kwethulwe umkhankaso waminyaka yonke wezinsuku ezili16 wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.

URamaphosa uthi izibalo zakamuva zobugebengu ziveza ukuthi iNingizimu Afrika ibhekene nengwadla yokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Uthi uma owesilisa eqoqa abanye ababili bese kuthi laba abathathu bazibophezele ukuthi abasoze badlwengula noma babeke isandla kowesifazane babambene, kuzoba nenqubekela phambili enkulu ekulweni nodlame lobulili.

URamaphosa uthi amadoda kumele abambe iqhaza lamanje emindenini yawo, afundise amadodana awo izimiso zobudoda. Unxuse othisha besilisa abasezikhundleni ukuthi bakhe izindawo eziphephile ezikhungweni zabesifazane namantombazane futhi bayeke ukusebenzisa kabi igunya labo ngokufuna ucansi.

Ukubulawa kwezingane
Ngesonto eledlule, uNgqongqoshe Wamaphoyisa, uCele, udalule izibalo ezishaqisayo zokwanda kokubulawa kwezingane kuleli njengoba sekubulawe izingane ezingaphezu kuka-2 000 eminyakeni emine edlule. UCele uthe lezi zingane sezibulawe ezweni lonke ngezinhlobonhlobo zezikhali, zidliswa ushevu kwamanye amacala. Amaphoyisa aphenya la macala.

Scroll To Top