Now Reading
Uphendule imibuzo uMabuza ngo-Eskom
Dark Light

Uphendule imibuzo uMabuza ngo-Eskom

IPhini likaMengameli uDavid Mabuza ngesonto eledlule lithe ukwakhiwa kwezinye iziteshi zikagesi ezintathu kuya kwezine kungasiza ekusimamiseni izinkinga zamanje zamandla kagesi ezweni.

UMabuza ubephendula imibuzo ngesikhathi kuqhubeka umhlangano woMkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe. Izimpendulo zakhe ziza ngemuva kosuku u-Eskom eqale kabusha uhlelo lokucinywa kukagesi esigabeni sesibili kusukela ngelesi-2 ntambama ngesonto eledlule.
UMabuza uthe kudingeka izinyathelo ezinqala ukusiza u-Eskom. “Njengezwe, sithi ngeke sikwazi ukuphila kulesi simo unomphela. Kufanele kwenziwe okuthile okuqinile. Manje okumele kwenziwe, u-Eskom kumele asizwe ukuze athole uphathina ukuze abe nezinsiza ezikhona azokwengeza ekuphehleni kwakhe ugesi, lokho kufakwa iziteshi ezintsha zikagesi. Uma bengafaka iziteshi zikagesi ezintathu noma ezine lokho kungasimamisa inkinga yethu,” kuchaza uMabuza.

UMabuza uthi okuwukuphela kwecebo elidingwa yi-Eskom okwamanje wukunciphisa ukunqanyulwa kukagesi obekungahleliwe. Uthi nakuba Abakhiqizi Bakagesi Abazimele bengase bafake isandla kugridi kazwelonke, lokhu akwanele ukubhekana nokunqamuka.

Yilokhu uMabuza akusho enkampanini esebenza ngogesi.
“Umyalezo wami oya kwa-Eskom uthi, zama futhi uthuthukise isondlo osihlelile. Zama futhi uphathe uhlelo lwakho, unciphise ukuphuma okungahleliwe. Yilolo kuphela uhlelo esingabambelela kulo kodwa okwamanje, kumele sibheke izindlela zokwakha iziteshi ezintsha zikagesi ukuze lokho kuvikele izwe lethu. Ikusasa lomnotho wethu uma sinamandla athembekile,” kwengeza uMabuza.

See Also

Ukuthemba isikhulu sika-Eskom Ilungu le-EFF leNCOP uBrenda Mathevula uphonsele inselelo iPhini likaMengameli ngokuthi uhulumeni usasethemba yini isikhulu sakwa-Eskom u-Andre De Ruyter kulandela imizwa yakhe yakamuva mayelana nenkampani ephehla ugesi. UMathevula uthi uDe Ruyter ukholelwa ukuthi u-Eskom ngeke usindiswe. “Isikhulu esiphezulu sakwa-Eskom sisanda kuveza ukuthi i-Eskom isifile isho ukuthi ngeke isindiswe nokuthi izwe kumele lithembele kubakhiqizi bamandla abazimele. Ngabe uHulumeni uyavumelana naye, uma kungenjalo usabethemba ubuholi bakhe benhlangano uma yena ethi u-Eskom ngeke usindiswe,” kusho uMathevula.

Nokho uMabuza uphendule uMathevula ngokuthi ubeka owakhe umbono ngoDe Ruyter. “Nginganitshela malungu ahloniphekile ku-CEO sinomphathi omuhle kakhulu lapho. Kodwa khumbula ukuthi ulethe lo mphathi omuhle entweni egulayo. Into engazinzile, into ebhidlikayo. Futhi ngeqiniso lokuthi yebo sinakho ukucishakonga ugesi, kodwa usaqhubeka nokukhanyisa izibani futhi uzama kanzima ukuyinakekela. Ngicabanga ukuthi kufanele sidumise lapho kufanele khona; Ngicabanga ukuthi kumele simncome ngomsebenzi owenziwe kahle. Nokho-ke njengezwe sithi asikwazi ukuphila kulesi simo unomphela. Kumele kwenziwe into enzima,” kuphendula uMabuza.

Scroll To Top